RWS participeert samen met regionale overheden en het bedrijfsleven in het programma ‘Beter Benutten’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel daarvan is een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Hieruit vloeit een pilot met e-bikes voort. Doel is om medewerkers uit de auto en op de e-bike te krijgen. Natuurlijk had RWS al een fietsplan, maar dit gaat verder.” De voordelen van minder autogebruik zijn divers: minder files, minder CO2 uitstoot, minder fijnstof en verhoging van de leefbaarheid omdat een e-bike nauwelijks geluid maakt. “Daarnaast positieve invloed op de gezondheid van de medewerker”, stelt de Lange.

E-bikes

RWS werkt bij dit plan nauw samen met 5 andere grote bedrijven in Utrecht. De 6 maken deel uit van U15, een samenwerkingsverband van de vijftien grootste Utrechtse bedrijven. “Onze pilot is nog in de beginfase, we hebben nu verschillende e-bikes beschikbaar waar de medewerkers mee kunnen ‘proefrijden’, voor ze een definitieve keuze maken. Andere bedrijven zijn al gestart en ik hoor positieve geluiden. Het aantal deelnemers bij de andere bedrijven ligt rond de twintig, wij hebben tot nu toe 35 geïnteresseerden.”

De Pilot

Een harde eis voor deelname is dat men hiervoor altijd met de auto naar het werk kwam en de afstand woon-werkverkeer moet meer dan drie kilometer zijn. De pilot duurt een jaar. “Een bewuste keuze, net als de start vlak voor de winter. We denken dat de duur van de pilot mensen blijvend motiveert de fiets of e-bike te gebruiken. ’s Zomers fietsen is een mindere uitdaging dan bij slecht weer.”

Geld verdienen door fietsen

RWS kent diverse stimuleringsmaatregelen voor het woon-werkverkeer op de fiets of e-bike. “Een aantal regelingen geldt voor álle fietsen en één speciale alleen voor de e-bikes. Iedereen bij RWS die met de fiets (een deel van) het woon-werkverkeer aflegt, krijgt via een werkgeversregeling korting op een fiets. Voor de medewerkers van RWS in Utrecht geldt dit tijdens de pilot ook voor een e-bike. Iedere werknemer die naar het werk fietst, heeft recht op een vergoeding van € 0,18 per kilometer. Gedurende de pilot van Beter Benutten is er een speciale regeling waarmee deelnemers geld bij elkaar kunnen ‘fietsen’.”

De e-bike of nieuwe fiets wordt uitgerust met een ‘tag’ voor ritregistratie. Wie vaak op zijn nieuwe e-bike of fiets naar het werk komt, wordt geregistreerd en kan daarmee geld bij elkaar sparen. “Vergoeding naar gebruik, niet naar bezit.” De aanschafwaarde van een e-bike is hoger dan van een gewone fiets. “Met de leverancier is een korting op de nieuwprijs van de e-bikes afgesproken. We hopen daarmee de medewerkers een extra duwtje in de rug te geven om op de e-bike te stappen.”

De Lange stelt dat deze regeling weliswaar geld kost, maar dat er ook veel bespaard wordt. “Denk aan leasekosten, parkeergelden. En er zijn overwegingen die niet zo gemakkelijk in geld uit te drukken zijn: goed werkgeverschap en de CO2 reductie waarmee een bedrijf beter scoort op de CO2 prestatieladder. Deze score telt mee bij aanbestedingen".