“Elektrisch rijden lost verschillende problemen op. Rijden er in een stad als Amsterdam 7.000 elektrische voertuigen, dan verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk.” Aan het woord is Maarten Linnenkamp van de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch die elektrisch vervoer stimuleert. “Daarnaast zijn met elektrisch vervoer klimaatdoelstellingen te realiseren dankzij een lagere CO2-uitstoot, helemaal als de energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zon-en windenergie.”

Een belangrijk ander voordeel zijn volgens hem de effecten die innovaties in het e-vervoer met zich meebrengen. “Ze vormen een goede manier voor een regio of land om zich innovatief te presenteren en dat levert economisch ook kansen op. Uiteindelijk hopen we natuurlijk minder afhankelijk te worden van oprakende fossiele brandstoffen.”

Koploper

Hoewel niet bij iedereen bekend, is Nederland inmiddels wereldwijd koploper op het gebied van elektrisch vervoer, zo meldt Linnenkamp. Er rijden zogezegd nu zo’n 37.000 auto’s rond. “Ik vind dat een cijfer om trots op te zijn. China heeft de naam, maar in een Chinese stad met net zoveel inwoners als in ons land en een ambitieus programma op het gebied van elektrisch vervoer bedroeg het aantal elektrische auto’s nog niet eens de helft. En het prettige is dat elektrisch rijden ook relatief minder weerstand oproept dan andere maatregelen die mensen bijvoorbeeld zaken verbieden.”

Niet alleen bewoners in stedelijke regio’s ervaren voordelen zoals een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder, zo zegt Linnenkamp, ook de automobilist zelf heeft er baat bij. “Elektrisch rijden is een stuk goedkoper dan rijden op benzine. Bovendien zijn er fiscale voordelen. En sommige auto’s gaan in vier seconden naar de 100 kilometer per uur. Het rijdt prettig en heeft kracht.”

“Elektrisch rijden lost verschillende problemen op."

Knelpunten

Nadelen zijn er echter ook. Bepaalde modellen hebben een actieradius van 150 kilometer, wat deze waarschijnlijk minder geschikt maakt voor automobilisten die regelmatig grote afstanden moeten overbruggen. “En het is nog de vraag of een variant die wel 500 kilometer redt qua prijs kan concurreren met een benzineauto. Bovendien zijn er in de openbare ruimte nog onvoldoende laadpunten.”

“De prijs van een openbare laadpaal is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Maar er staan er zeker niet genoeg. MRA-Elektrisch organiseert aanbestedingen voor laadpalen voor de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Uniek is dat overheden én markt deze nieuwe laadpunten gezamenlijk financieren. Het komende jaar komen er in de genoemde provincies 1.200 bij. Zo groeit het netwerk en is het daarmee dus denkbaar dat ik tijdens mijn werk in Utrecht mijn auto kan opladen, terwijl een inwoner daar ‘s avonds gebruik maakt van dezelfde laadpaal”, illustreert Linnenkamp.

Elektrische auto's: een ontwikkeling die niet te stoppen is

De groei van elektrische auto’s stemt hem in ieder geval positief. Sinds 2012 is het aantal in Nederland meer dan drie keer zo hoog. Een ontwikkeling die standhoudt? “Het gaat heel hard met de elektrische auto’s maar of dat zo blijft hangt ook af van de kosten voor de gebruiker, zowel fiscaal als in stroom mogen de kosten niet te hoog worden. Daarom plaatsen wij palen waarbij de laadkosten de komende drie jaar gegarandeerd laag blijven en het voordeliger blijft om elektrisch te rijden. En natuurlijk hangt het af van de beschikbaarheid van laadpalen. Hoeveel er precies nodig zijn in de toekomst is lastig te voorspellen. Maar ik denk wel dat de elektrische auto een ontwikkeling is die niet is te stoppen.”

“De prijs van een openbare laadpaal is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Maar er staan er zeker niet genoeg."

Visitekaartje

De grootste winst zit hem daarbij bij de groep mensen die veel kilometers maken, al is dit wat tegenstrijdig gezien de relatief beperkte actieradius van de auto’s, zegt Linnenkamp. “Die moet nog verbeteren. Maar uiteindelijk moeten bijvoorbeeld taxi’s, bestelauto’s en bussen heel goed elektrisch kunnen rijden. Op Schiphol rijden er binnenkort 100 e-taxi’s, een goed visitekaartje van Nederland. Daarnaast is vervoer in de stad en op de kortere afstanden ook elektrisch te doen.”

Ondanks de groei staan veel mensen nog wel wat huiverig tegenover elektrisch vervoer, zo weet Linnenkamp: “Het is nieuw en dat vinden sommige automobilisten eng. Er schuilt natuurlijk een zekere onzekerheid in vanwege de afstanden die je ermee kunt rijden. En veel mensen gaan uit van de kale aanschafprijs en berekenen niet verder wat de auto precies kost, waardoor een benzinevariant goedkoper lijkt. Ik zou graag zien dat nog meer mensen elektrisch rijden leuk gaan vinden. Het mooie eraan is namelijk dat je er niet mee inlevert op de kwaliteit van leven, maar er juist aan bijdraagt.”