Marika Hoedemaker
Projectmanager
 

Kennisinstituut TNO neemt, samen met o.a. Daimler, BMW Group en TomTom Telematics, nemen deel aan het project. ‘TNO doet het werk onder de motorkap,’ zegt projectmanager Marika Hoedemaeker over de rol van TNO. ‘Met algoritme is het mogelijk om op elk moment te zeggen wat je ideale snelheid is. Dit kan door het huidige verbruik te analyseren en te kijken naar wat de omgeving doet. Wat is het ideale schakelmoment? Wanneer moet je het gas loslaten? Je wilt direct real-time feedback geven op het moment dat je iets kunt veranderen. Vervolgens gaat het erom hoe je deze informatie aan de bestuurder presenteert. Volgens Hoedemaeker is niet iedereen op dezelfde manier te benaderen. ‘Als je wilt dat het advies daadwerkelijk wordt opgevolgd moet je de boodschap personaliseren. Voor de een is het besparen van geld aan de pomp een reden om zuiniger te rijden en voor de ander kan dat het milieu zijn.’

Download: Whitepaper 'Duurzaamheid als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering'.

 

Veiligheid

Het ecoDriver project is gericht op duurzaamheid, maar dezelfde principes werken ook als het gaat om het verhogen van de veiligheid. ‘Denk dan aan advies voor wanneer het tijd is om te gaan afremmen, of een waarschuwing voor een remmende auto voor je’ zegt Hoedemaeker. ‘Ook wanneer het rijden in de auto steeds meer wordt geautomatiseerd en taken als volgen, remmen en gasgeven door de auto worden overgenomen, geldt weer dat het alleen werkt als je het op het juiste moment en de juiste manier doet. Doe je dat niet, dan kunnen bestuurders deze systemen als onprettig ervaren.’

TNO analyseert ook de resultaten die er in praktijkproeven  met het ecoDriver systeem zijn gedaan. ‘Wat heeft het echt aan gedragsverandering opgeleverd? Als je weet hoeveel procent van de chauffeurs zich aanpassen, kun je met een impactanalyse berekenen wat het voor reductie in uitstoot van CO2 oplevert. We weten daar nog steeds heel weinig over en dat zijn dus interessante getallen.’

Download: Whitepaper 'Brandstofkosten van bedrijven beheersen'.

 

TNO: Lees meer over TomTom Telematics.