Andrew Berkhout

Andrew Berkhout
Managing Director van Greenwheels

Slimme automobiliteit

Veel bedrijven hebben een wagenpark dat niet of onvoldoende wordt benut. Als auto’s als secundaire arbeidsvoorwaarde zijn ingezet, is het moeilijk daar verandering in aan te brengen. Maar als het bedrijf een deel van het wagenpark reserveert voor algemeen gebruik is doorgaans een aanzienlijke efficiencyslag mogelijk.

“Stel dat er tien auto’s zijn voor algemeen gebruik dan kun je dit aantal gemiddeld met twintig procent verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de automobiliteit”, weet Andrew Berkhout, managing director van Greenwheels.

Slimme software & rekenmodellen

Natuurlijk wil niemand dat een werknemer die op tijd op een afspraak moet zijn geen auto tot zijn beschikking heeft, omdat het aantal deelauto’s te krap is ingeschat. ““Op basis van cijfers uit de praktijk is goed in te schatten hoeveel auto’s nodig zijn voor het verwachte gebruik.

Aan de hand van het werkelijk gebruik kun je die verwachting bijstellen. Een teveel of een tekort kan op korte termijn worden aangepast. Je kunt flexibele afspraken maken met de bedrijven die de deelauto’s leveren.”

Exclusief autodelen

Waar particulieren gebruikmaken van auto’s die op openbare locaties worden geparkeerd, is het bij zakelijk autodelen ook mogelijk auto’s exclusief te reserveren voor de medewerkers van een bedrijf. “Dan wordt een aantal auto’s geparkeerd op de eigen parkeerplaats of in de eigen garage”, legt Berkhout uit.

Autodelen is geen vervanging van, maar een aanvulling op leasen.

“Hoewel bedrijven natuurlijk ook gebruik kunnen maken van deelauto’s die op de openbare weg geparkeerd staan, wordt het exclusief autodelen steeds vaker ingezet om de automobiliteit te vergroten.”

Leasen of autodelen

Autodelen is geen vervanging van, maar een aanvulling op leasen. “Voor een accountmanager die de hele dag onderweg is om klanten te bezoeken, lease je een auto. Voor medewerkers die een belangrijk deel van de dag op het bedrijf aanwezig zijn en af en toe de weg op moeten, is autodelen een betere oplossing.

Zeker omdat bedrijven die een deelauto aanbieden uitstekend samenwerken met het openbaar vervoer, is het mijn verwachting dat zakelijk autodelen in de toekomst steeds vaker worden ingezet.”