Een goed voorbeeld uit de praktijk zijn alternatieven voor brandstof. “In grond-, weg- en waterbouw - en specifiek havenmaterieel - is er een ontwikkeling naar meer Liquid Natural Gas (LNG) of Compressed Natural Gas (CNG) gedreven bedrijfsmiddelen. Dit is gunstig, hoewel er tegelijkertijd een kantelpunt gaande is met oog op de beschikbaarheid van deze grondstoffen en de aanwezigheid van vulstations.

“Omdat het draagvlak enorm is vergroot, komt er steeds meer budget beschikbaar voor duurzame oplossingen.”

Alternatieve brandstoffen vereisen bovendien aparte technieken. Gelukkig zijn die relatief eenvoudig te implementeren, waardoor we een betrouwbaar alternatief in handen hebben dat perspectief biedt voor de toekomst”, zegt Fokko Jansma, specialist Construction and Agricultural Equipment.

Van trend tot noodzaak

Duurzaamheid is van trend steeds meer verworden tot noodzaak, voegt zijn collega Jochem de Klein, equipment specialist Trucks & Trailers toe. “Omdat het draagvlak enorm is vergroot, komt er steeds meer budget beschikbaar voor duurzame oplossingen.”

Volledig geautomatiseerd

Veel (duurzame) ontwikkelingen in mobiliteit hebben hun oorsprong in de auto-industrie voordat zij navolging krijgen in de grond-, weg- en waterbouw. “Een voorbeeld zijn elektrische auto’s. Ze zijn al weer jaren op de markt en pas sinds kort zien we het principe in grondverzetmaterieel, zoals shovels die elektrisch functioneren.

Elektrisch rijden met bedrijfsmiddelen heeft de toekomst, mogelijk ook volledig geautomatiseerd. Op de Tweede Maasvlakte rijden al enige tijd volledig geautomatiseerde wagens rond die containers lossen. Op deze ‘automated guided vehicles-systemen’ wordt in de toekomst alleen nog maar meer ingezet”, denkt Jansma.

Trekkend versus getrokken materieel

Voor elektrische vrachtwagens is het echter nog te vroeg. De Klein ziet meer progressie in het al eerder genoemde gebruik van alternatieve brandstoffen. Mits de producenten zich richten op één techniek zodat er versnelling ontstaat, meent hij. “We maken daarbij een onderscheid tussen trekkend en getrokken materieel. Bij trekkend materieel werken producenten van trucks al samen met het oog op Smart Mobility en worden verschillende technieken doorontwikkeld. Voor getrokken materieel, zoals koel of vries motoren op zonne-energie, hybride autolaadkranen of elektrische meeneemheftrucks zijn de technische oplossingen nog nieuw.”

"De kernvraag is hoe te komen tot een goede bedrijfseconomische oplossing.”

Alternatieve technieken

“Alternatieve brandstoffen en bijbehorende technieken brengen evenwel ook uitdagingen met zich mee. Bij dalende brandstofprijzen kan een duurzaam alternatief duurder worden, wat impact heeft op het verdienmodel van bedrijven.

Ook voor leasemaatschappijen als ABN AMRO Lease zijn nieuwe duurzame bedrijfsmiddelen een uitdaging. Het vraagt om andere risicoprofielen en durf om het waardeverloop en de markt voor occasions met nog onbekende technische levensduren in te schatten. De kernvraag is hoe te komen tot een goede bedrijfseconomische oplossing.”

Jansma: “Om echt te slagen moet verduurzaming bedrijfseconomisch rendabel zijn en toekomstbestendig op eigen merites. Alleen dan gaat het de goede kant op.”