Patrick Langevoort

Patrick Langevoort
Facility & Mobility Manager bij Allego

Zes tot zeven jaar geleden verschenen de eerste elektrische auto’s in de Nederlandse straten. De verwachting was toen dat het aantal snel zou groeien. Maar de groei blijft achter ondanks de hoge verwachtingen. Toch groeit de markt jaarlijks fors van elektrische voertuigen.

Langevoort: “Het aantal elektrische auto’s in Nederland is procentueel nog maar klein, namelijk 100.000 elektrische auto’s op een totaal van 8 miljoen auto’s. Dat aantal groeit jaarlijks wel, maar sinds de fiscale stimulans voor plugin hybrides gereduceerd is, gaat de totale groei minder hard.

Echter de nadruk ligt nu volledig op 0-emissie voertuigen en die markt groeit onverminderd door.” Nederland heeft duurzame ambities en fossiele brandstoffen zijn eindig. “Er is ook geen weg ‘terug’ mogelijk, we kunnen alleen vooruit. Wie denkt dat olie nog heel lang betaalbaar is, houdt zich bezig met korte termijn denken.”

Verbetering technologie

Langevoort stelt dat de nieuwe technieken nog wat aanpassing nodig hebben om meer mensen over de streep van het elektrisch rijden te trekken. “De actieradius en de laadtijd zijn voor veel mensen de grootste struikelblokken. Dit jaar komen er echter auto’s op de markt die in ieder geval het afstandsargument tackelen.

Vorig jaar op de beurs in Frankfurt (IAA) waren ook diverse verbeterde technologieën te zien; grotere/betere accu’s voor langere afstanden en laadtechnologie die de laadtijd terugbrengen tot twintig minuten voor een actieradius van twee- tot vierhonderd kilometer.

De huidige status quo is dat mensen een auto kiezen en kopen voor een piekmoment. Omdat ze eens per jaar met het gezin naar Zuid-Frankrijk gaan, moet het een grote auto zijn die op één tank rustig duizend kilometer kan rijden.

Maar voor een dergelijke uitzondering kun je beter een auto huren en thuis gewoon (klein) elektrisch rijden. De technologie ontwikkelt zich snel en ik verwacht dat tussen 2020 en 2025 elektrisch rijden veel gangbaarder is.”

Brandstofcel

Een ander struikelblok voor velen is de relatief hoge prijs van een elektrische auto. “Dat heeft met aantallen te maken. De markt is nog klein. Nieuwe technologieën zijn in het begin altijd duur. De eerste Cd-speler kostte vijftienhonderd gulden, een prijs die snel zakte naarmate er meer gemaakt én verkocht werden.

Elektrisch rijden is gangbaar tussen 2020 en 2025.

Toch ben ik er zeker van dat er in 2020 minimaal 200.000 elektrische auto’s rijden. Elektrische aandrijving is hoe dan ook de toekomst, of dat nu met een accu of een brandstofcel op waterstof is.”

De elektrische auto wordt eerder omarmd door het bedrijfsleven dan door de particulier. “Logisch”, stelt Langevoort. “Zakelijk rijders wisselen na 48 maanden van auto en profiteren van de huidige fiscale stimulans, de gemiddelde particulier doet gemiddeld zeven jaar met een auto en koopt relatief oudere auto’s.”

Doorlooptijd

Langevoort vertelt dat de automotive industrie een vervangingscyclus heeft tussen de vijf en zeven jaar. “Dat is de tijd die een fabrikant nodig heeft om een nieuwe auto te ontwikkelen en op de markt te brengen; van nieuwe technologie naar ontwerp naar nieuwe auto.

De techniek blijft zich ontwikkelen en verbeteren, zeker qua accuvermogen en laadtijd. Alle technieken worden nu naast elkaar ontwikkeld, omdat niemand met zekerheid weet welke energiedrager het beste wordt.

Vergelijkbaar met de ontwikkeling van verschillende videosystemen naast elkaar, waar VHS de ‘wedstrijd’ won, ondanks dat het door velen niet als het beste systeem werd bestempeld.”

Toekomst

Langevoort ziet de toekomst van elektrisch rijden zonnig in. “Er is nu een shift gaande van ‘No way’ naar acceptatie van de elektrische auto. Nederland loopt voorop met de technologie en de laad infrastructuur is prima hier.

Wij zijn de aanjagers van technologieën waar anderen naar komen kijken. Neem de taxiconcessie met volledig elektrische Tesla’s voor Schiphol, de hele wereld keek mee naar die ontwikkeling.

Maar hier zullen nooit méér elektrische auto’s rijden dan in bijvoorbeeld Duitsland. Simpelweg omdat daar veel meer auto’s zijn. In 2050 is de wereldbevolking enorm gegroeid en allemaal willen ze van A naar B. Als er geen verandering van het gebruik optreedt, ontstaat er wellicht een ruimteprobleem, maar zijn de voertuigen in ieder geval wél elektrisch aangedreven.