Daar speelt netbeheerder Enexis nu al op in met nieuwe scenario’s om het stroomgebruik beter te verdelen. “Het zou over vijf jaar al zover kunnen zijn”, zegt Lennart Verheijen, innovator en projectleider Smart Charging.

De fiscale prikkel zal vanuit de overheid misschien afnemen, maar toch denkt Verheijen dat het aantal elektrische auto’s explosief toe zal blijven nemen. “Het kan hard gaan met het elektrisch vervoer. Als we al snel op een miljoen auto’s zitten, is dat een enorme uitdaging voor het netwerk”, weet Verheijen. De overheid heeft één miljoen elektrische auto’s als doelstelling voor 2025.

Verschillende belangen

Enexis probeert de verschillende partijen op het gebied van elektrische auto’s  - met verschillende belangen - te laten samenwerken. Zij focust zich nu op drie verschillende oplossingen om de druk op het stroomnetwerk te verlagen: slim laden op basis van duurzame opwekking, stroomprijzen en netbelasting.
Vraag en aanbod van energie moeten constant in evenwicht zijn.  Als iedereen tegelijkertijd zijn elektrische auto oplaadt, bijvoorbeeld rond zes uur, als iedereen terugkomst van het werk, raakt het laagspanningsnetwerk overbelast. Daardoor kan de zekering in een transformatorstation doorslaan en de stroom in de hele wijk uitvallen. Dit gebeurt echter niet als de laadsessies slim zijn gepland.
“In de toekomst komt er steeds meer energie uit duurzame bronnen. Dat is prachtig. Het probleem is alleen dat je niet kunt draaien aan het vermogen dat een zonnepaneel regelt. Je hebt te doen met wat je krijgt. Daarom moet je dus draaien aan het gebruik van energie. Weinig apparaten beschikken over die flexibiliteit, behalve de elektrische auto. De auto is eigenlijk een slechte investering, omdat hij drieëntwintig uur per dag niets doet. Dat is onbenut potentieel. Wij voegen waarde toe aan die auto. Dat kan, omdat die elektrische auto kan zorgen voor flexibiliteit. Of je de auto in twee of drie uur oplaadt, of de hele nacht maakt meestal niet uit.”

Laden als de zon schijnt

De toename van zonnepanelen op daken en windmolens in de buurt is een goede ontwikkeling die echter vaker gebruikt kan worden voor lokale toepassingen. De zelf opgewekte energie moet de consument iets opleveren, zonder dat de ‘salderingsregeling’ dit altijd hoeft te corrigeren.  
In de pilot ‘Smart Grid in Balans’ van Enexis is er daarom een app ontwikkeld, die per laadpunt aangeeft of de energie van dit laadpunt uit duurzame bronnen afkomstig is of niet. Het dashboard geeft per specifieke locatie met meerdere laadpunten een overzicht, wat onder andere de herkomst van de energie is. Om alle
systemen te koppelen wordt gebruik gemaakt van open standaarden, zodat de app gecommuniceerd kan worden.

Wisselende stroomprijzen

Slim laden wanneer de prijzen goed zijn, wordt nagestreefd met de pilot ‘Logische Allocatie’. Enexis test hierin een marktmodel waarbij er voordelen ontstaan door schaalgrootte. Kleinverbruikers worden gecombineerd en consumenten krijgen keuze van aanbieder. Enexis test dit in Brabant met honderdvijftig laadpalen. Via slimme sturing wordt de elektrische auto geladen op het moment dat de elektriciteit het
goedkoopst is.

Flexibiliteit e-auto’s gebruiken

Als consumenten massaal overstappen op de elektrische auto komt het laagspanningsnetwerk in het geding. Omdat auto’s voor het grootste gedeelte van de dag stil staan, is er flexibiliteit mogelijk in het oplaadproces. Het project ‘Smart Charging naar de Praktijk’ maakt gebruik van een systeem dat met externe partijen communiceert over de beschikbare netcapaciteit. Volgens het Open Smart Charging Protocol (OSCP) wordt de communicatie vastgelegd, zoals het versturen van beschikbare netcapaciteit, het terugkoppelen van verbruik en onderhandelen over de capaciteit. “Zo gaan we slim om met de capaciteit van ons netwerk”, sluit Verheijden af.