De voordelen van auto’s op waterstof laten zich makkelijk opsommen. Er is geen CO2-uitstoot. De enige uitstoot die er is, is waterdamp. In tegenstelling tot een verbrandingsmotor is er dus ook geen uitstoot van fijnstof en stikstof. En in gebruik zijn de auto’s vergelijkbaar met wat we gewend zijn. Er is behoud van mobiliteit.

Aantrekkelijke prestaties

Een tank met 5 kilogram waterstof is in enkele minuten vol te tanken, waarna er moeiteloos zo’n 600 a 700 kilometer mee is te rijden. Deze kenmerken maken waterstofauto’s qua prestaties dan ook aantrekkelijker dan elektrische auto’s op batterijen. Maar elkaars concurrenten hoeven ze niet per definitie te zijn, stelt Jaco Reijerkerk, Head of Business Development & Clean Energy, bij Linde Group. Hij ziet ze in de toekomst naast elkaar op de oprit staan.

Een tank met 5 kilogram waterstof is in enkele minuten vol te tanken, waarna er moeiteloos zo’n 600 a 700 kilometer mee is te rijden.

“Een kleine, lichte batterij-elektrische auto is ideaal voor korte afstanden, bijvoorbeeld binnen de stad. Wil je langere afstanden rijden, dan neem je de waterstof-elektrische auto mee.” Sterker nog: de twee typen auto’s lijken technisch gezien zoveel op elkaar dat er schaalvoordelen gecreëerd kunnen worden bij productie.

Energie opslaan in waterstof

Een ander voordeel dat in de toekomst een belangrijke rol kan spelen, is dat waterstof een energiedrager is. Zo is het mogelijk om energie uit onvoorspelbare bronnen, zoals wind en zon, die te veel wordt geproduceerd op te slaan in waterstof zodat deze niet verloren gaat. De waterstof kan dan getankt worden in auto’s.

Door de kleine hoeveelheid onvoorspelbare hernieuwbare energie die nu in onze energiemix zit, is een overschot nog niet aan de orde. “Wanneer zon en wind zo’n 35 tot 40 procent van onze energiemix uitmaken, zal dit grote voordelen geven”, stelt Remco Groenenberg, Business Development Manager voor ondergrondse opslag van olie, gas en energie bij AkzoNobel.

“Belanghebbenden moeten samen oplossingen bedenken. Hulp van de overheid is daarbij onmisbaar.”

Economisch gat

Meerdere merken hebben hun eerste volwaardige type waterstofauto gereed en sommige schalen voorzichtig hun productie op. Erg hard gaat dit nog niet. Zo zit Duitsland, dat in ontwikkeling voorloopt op ons land, nog in de pre-commerciële fase en zullen de eerste auto’s komend jaar op de markt komen. Het is namelijk een klassiek kip-en-eiprobleem dat in meerdere landen speelt.

Er zijn weinig tankpunten – vier in Nederland – wat het niet echt interessant maakt om een waterstofauto te kopen. En andersom is het voor tankstationhouders niet interessant door lage afzetmogelijkheden, er rijden immers nog nauwelijks waterstofauto’s. “Het economische gat is moeilijk te overbruggen”, zegt Groenenberg. “Belanghebbenden moeten samen oplossingen bedenken. Hulp van de overheid is daarbij onmisbaar. Er is behoefte aan een langjarig consistent beleid.” Denemarken is volgens hem een goed voorbeeldland wat dat betreft.

 “De industrie laat al zien dat elektrisch rijden convergeert en als je naar de CO2-ambities kijkt, kun je eigenlijk niet anders.”

Deltaplan

Gunstig is dat waterstof onderdeel uitmaakt van de brandstofvisie van de Sociaal Economische Raad, een visie die loopt tot 2050. Tegen 2023 moet de infrastructuur zijn uitgebreid tot zo’n twintig tankplekken. Minder terughoudendheid in keuzes op technisch vlak zou de zaak bespoedigen, stelt Reijerkerk. “De industrie laat al zien dat elektrisch rijden convergeert en als je naar de CO2-ambities kijkt, kun je eigenlijk niet anders.”

Groenenberg en Reijerkerk wijzen er beiden op dat er soort Deltaplan voor waterstofvervoer nodig is. Een centrale agenda - vanuit de overheid - die het overzicht houdt op de verschillende oplossingen die zich aandienen. Er blijken agendapunten genoeg: concrete doelstellingen en motivatie vanuit de overheid, landelijk uitrolbeleid in lijn met de EU, borging van het duurzaamheidsapect, een brandstofnorm en het scheppen een economisch kader, zoals eenduidig accijnsbeleid, zijn slechts enkele voorbeelden.