“Het wezenlijke van mobiliteit is de afgelopen eeuwen niet veranderd. We weten dat de mens honderden jaren geleden ongeveer een uur per dag reisde en dat is nu nog steeds zo. Die reistijd blijkt mensen het gelukkigst te maken. Vroeger reisde men te voet, te paard of met een trekschuit en was de actieradius natuurlijk een stuk kleiner dan nu.

We komen nu in een uur veel verder, zelfs tot op een niveau dat we ons af moeten vragen of we nog wel nóg verder en nóg sneller moeten willen. Slimme mobiliteit betekent voor mij alle vervoersmiddelen op de beste manier faciliteren zonder negatieve effecten.

Ongeval

Vervoermiddelen moeten veilig en schoon zijn. Auto’s zullen door smart technology over enkele jaren bijna geen ongeval met zwaar letsel meer veroorzaken. Dat klinkt futuristisch, maar Volvo stelt vanaf 2020 alleen nog maar inherent veilige auto’s te produceren.

Auto’s zullen door smart technology over enkele jaren bijna geen ongeval met zwaar letsel meer veroorzaken. Dat klinkt futuristisch.

Ook chauffeursassistentie breidt zich verder uit en zelfrijdende functies zorgen voor minder ongevallen op de weg en nog meer comfort. Elektrische voertuigen rukken op, niet omdat ze per definitie ‘schoner’ zijn, maar omdat ze op den duur goedkoper worden dan auto’s die op fossiele brandstoffen rijden.

Vliegtuigen kunnen minder vervuilend, daarbij denk ik aan brandstof uit elektriciteit waarbij CO2 uit de lucht opgenomen wordt en omgezet naar brandstof. Dat is een oplossing voor de langere termijn, maar zal over vijfentwintig tot dertig jaar ook die modaliteit echt schoon maken.

Kale weg

Nederland heeft een mooi wegennetwerk, met veel intelligentie rondom de weg, maar slimme mobiliteit heeft dat niet perse nodig. Variabele snelheden, informatiepanelen, maar ook portalen boven de weg worden overbodig.

Dit komt doordat alle voertuigen steeds slimmer worden en alle benodigde informatie direct ín elke auto zichtbaar wordt. Alles wat afleidt kan van de weg af, want een slimme auto gedijt beter bij een domme weg, waardoor wegen in de toekomst veel simpeler kunnen. 

Argumentatie

Het openbaar vervoer profileert zich nog met klassieke voordelen zoals veilig, schoon en tijdbesparend. Deze argumenten gelden echter niet meer in dezelfde mate als vroeger en dus kan het OV beter op zoek naar andere argumenten. Een beter argument zou kunnen zijn ‘niet alles is bereikbaar met de auto’.

In het stedelijk gebied komt men capaciteit én ruimte tekort. Dat kunnen we verbeteren door bijvoorbeeld het fietsen te stimuleren, dat geeft meteen een vriendelijker straatbeeld. Het OV krijgt mijns inziens nog teveel subsidie en is daardoor te langzaam met innovatie; het is toch niet meer van deze tijd om een lege bus langs verlaten haltes in buitengebieden te laten rijden?

Ik denk dat het OV van de toekomst daar een meer Uber-achtig systeem krijgt en de regelgeving ook innoveert; ‘mobiliteit as a service’ wordt dat genoemd.

Gezamenlijk

De nieuwste trend is autodelen. Voordeel daarvan is dat er minder ruimte nodig is. Ik geloof dat het in stedelijke gebieden een kans van slagen heeft. Niet zozeer vanuit kostenbesparingsoogpunt, maar wel qua gemak.

Autodelen is wel van invloed op de zakelijke mobiliteitsmarkt, het gaat er in ieder geval deel van uitmaken. Ik zie bij bedrijven al wat kleine succesjes ontstaan in een dergelijke mobiliteitsmix; een mobiliteitsgarantie in plaats van een bepaald vervoersmiddel. Het is een ontwikkeling met toekomstperspectief, maar gaat nu nog met vallen en opstaan.

Pak de fiets

In de toekomst blijven we mobiel en wordt de infrastructuur mooier. Het enige en grote probleem van auto’s is dat ze waardevolle ruimte innemen, we moeten daarom slimmer met auto’s omgaan en ze beter ‘verstoppen’, zodat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten in een prettige leefomgeving.

Slimme mobiliteit kan daaraan bijdragen, waarbij ik durf te stellen dat de fiets veel toekomst heeft. In Shanghai was de fietser uit het straatbeeld verdwenen en daarna verdween ook de benodigde infra.

Wij helpen vanuit de TU Eindhoven Shanghai nu weer terug op de weg; letterlijk ruimte voor fietsers op de straat. Want de fiets verdient zeker een belangrijke plek in het mobiliteitssysteem. Hoeveel ik ook van auto’s houd…we kunnen gemakkelijk met minder toe.”