We gunnen onze kinderen en kleinkinderen immers allemaal een mooie en schone toekomst.

Als branchevereniging voor autoleasemaatschappijen hebben wij indirect met 700.000 personen- en bestelauto’s op de weg te maken. Die zijn samen verantwoordelijk voor 20% van alle voertuigkilometers die er in Nederland worden gereden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je stilstaat bij de milieubelasting en samen zoekt naar manieren om de CO2-uitstoot te beperken.

We gunnen onze kinderen en kleinkinderen immers allemaal een mooie en schone toekomst. Om dat te bereiken kunnen en willen we niet om vergroening heen.

Verlangen naar vergroening

Autoleasemaatschappijen spelen een belangrijke rol bij de vergroening van de Nederlandse mobiliteit. Dat komt omdat autoleasemaatschappijen altijd met nieuwe auto’s werken en de nieuwste technologieën inzetten. Daarnaast zijn het dienstverlenende partijen die goed luisteren en meedenken met wat de klant wil. Het is daarom vanzelfsprekend dat zij inspelen op het verlangen naar vergroening. Die is immers niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. En gelukkig is er op dit moment, in de opbouwperiode na de crisis, weer meer ruimte om over vergroening na te denken.

Leasemaatschappijen spelen belangrijke rol in mobiliteitsoplossingen

Het is mooi om te zien hoe de autoleasemaatschappijen, onze leden, door hun klanten worden gestimuleerd om bepaalde producten te leveren en daarbij in te spelen op het milieu. Auto’s van de zaak zijn een belangrijke factor van betekenis als het gaat om vergroening van mobiliteit en daarbij vervullen leasemaatschappijen een concrete rol. Zo stimuleren ze de focus op efficient gebruik van vervoer en zorgen ze voor duurzame mobiliteitsoplossingen.

Daarnaast is de gemiddelde looptijd van een leaseauto velen malen korter dan de auto’s van particulieren. De auto’s worden ongeveer vier jaar gebruikt en komen daarna in de tweedehandsmarkt terecht, waardoor het gehele Nederlandse wagenpark versneld vergroent. Hoe meer leaseauto’s, hoe sneller de vergroening, kan je dus eigenlijk stellen.

Hoe meer leaseauto’s, hoe sneller de vergroening, kan je dus eigenlijk stellen.

Informeren om groen te ondernemen

Als branchevereniging hoeven wij de autoleasemaatschappijen niet aan te zetten om te vergroenen, omdat dit al tot hun tweede natuur behoort. Wel kunnen we hen van informatie voorzien die zij nodig hebben om zo groen mogelijk te ondernemen. Tegelijkertijd proberen wij ook de problemen aan te pakken waar zij collectief tegen aan lopen, zoals de wet- en regelgeving.

Met name de fiscale wetgeving is niet toereikend voor het bewustmakingsproces van groene (duurzame) mobiliteit. Een goed voorbeeld hiervan is de bijtelling. Automobilisten moeten zoveel betalen voor hun privékilometers, dat ze er steeds vaker voor kiezen om naast hun leaseauto een tweedehands auto aan te schaffen. Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand een schone en zuinige leaseauto voor de deur laat staan om kosten te besparen en voor zijn privékilometers een oudere auto rijdt die veel vervuilender is.

Fiscale stimulering kan en moet slimmer worden vormgegeven én worden toegepast door de overheid.

Fiscale regels zijn rem op vergroening

De huidige fiscale regels vormen een rem op verdere vergroening en verbetering van de bereikbaarheid voor de zakelijke mobiliteit. Fiscale stimulering kan en moet slimmer worden vormgegeven én worden toegepast door de overheid. Als Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen pleiten we voor nieuwe, slimmere fiscale regels. Wat ons betreft moet het fiscale regime voor de auto van de zaak echt rigoureus op de schop.

Autoleasemaatschappijen zijn de voorlopers op het gebied van vergroening. Ze staan als geen ander in de wereld van mobiliteit en zijn dus altijd op zoek naar de verbetering van hun dienstenverlening naar de klant.

Samenwerking met een leasemaatschappij stelt werkgevers in de gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen voor groene en zuinige (auto)mobiliteit van hun werknemers. Zo kunnen werkgevers maatschappelijk vriendelijker ondernemen en er tegelijkertijd voor zorgen dat hun werknemers zich comfortabel, veilig en representatief kunnen verplaatsen.