Frits van Bruggen
Directeur van de ANWB

Mobiliteit is een belangrijke factor voor de samenleving. Iets dat je moet organiseren en faciliteren. Om dat goed te doen is een voortdurende zoektocht. In die zoektocht moet je allerlei factoren meewegen. Demografische factoren als de vergrijzing, maar ook megatrends als digitalisering en verstedelijking.

Ontwikkelingen in goede banen leiden

We leven in een wereld waarin alles en iedereen 24/7 met elkaar ‘connected’ is. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel! Mensen worden aan alle kanten ondersteund door ‘smart devices’. De zelfrijdende auto is al lang geen fictie meer. En er komen steeds meer nieuwe vervoermiddelen bij, veelal elektrisch aangedreven.

Het is nu al een hele toer om dat allemaal in goede banen te leiden. En hoe moet dat straks, als meer dan 70 procent van de bevolking in de grote steden woont? Hoe wil je dan al die mensen mobiel houden? Zodanig dat de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid gewaarborgd zijn?

Integrale benadering mobiliteit

Dat kan alleen als we gaan voor een integrale benadering van mobiliteit, waarin alle vervoersmodaliteiten met elkaar verbonden zijn. Daar is in Nederland al een begin mee gemaakt. Maar die koppeling tussen de verschillende vervoersvormen zal nog veel verder moeten worden doorgevoerd.

Als iedereen in de stad woont, draagt het hebben van een eigen auto niet bepaald bij aan de mobiliteit. Met innovatieve technieken komen daar beslist oplossingen voor. Daarmee kunnen we nóg slimmer gebruik maken van de beschikbare ruimte en mobiliteitsmiddelen.

“Mobiliteit is een belangrijke factor voor de samenleving. Iets dat je moet organiseren en faciliteren.”

Nederland ideale proeftuin

Je kunt je afvragen wat de rol zal zijn van verzekeraars in een ‘connected’ wereld, waarin aanrijdingen niet of nauwelijks meer plaatsvinden. Of van het OV, als iedereen vanaf zijn eigen smartphone kan instappen in een individuele voertuigketen. In de zoektocht naar nieuwe mobiliteitsconcepten zullen traditionele grenzen vervagen, dat moeten we accepteren, en daar moeten we ook kansen in herkennen.

We hebben in Nederland ongelooflijk veel logistieke en technologische kennis in huis. Daarmee kunnen we een koploperspositie pakken. Bovendien is ons land, met de overzichtelijke afstanden en veelheid aan vervoermiddelen en verkeerssituaties, een ideale proeftuin. Nieuwe modellen voor stedelijk verkeer moeten hier ontwikkeld worden. Daar kan de hele wereld wat aan hebben! Dit biedt geweldige kansen voor onze economie.

Toekomst van mobiliteit

Hoe de mobiliteit er over 20 jaar uitziet, weet niemand. Maar een paar dingen weten we zeker. De consument zal steeds meer zelf de regie nemen over zijn eigen mobiliteit. Daar moeten we ons op voorbereiden. We zullen moeten anticiperen op elektrisch rijden. Die ontwikkeling lijkt niet meer te stuiten!

Vooral in de stedelijke omgeving is het een geweldig alternatief, zeker als je het goed organiseert. Ook daar zal nieuwe technologie aan bijdragen. Maar wat er ook allemaal verandert, uiteindelijk gaat het erom dat we de consument faciliteren in zijn mobiliteitsbehoefte. Dat zal altijd de uitdaging blijven.“