Jan-Bert Dijkstra
Directeur programma Beter Benutten

“Bereikbaarheidsvragen zijn op verschillende manieren te benaderen,” stelt Jan-Bert Dijkstra, directeur van het Beter Benutten programma. “Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het verleden hoofdzakelijk ingezet op de bouwoplossing. Nu is het taak om naast het bouwen te kijken naar hoe de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk benut kan worden.

Als je een klein aantal reizigers op een andere tijd kunt laten reizen dan zorgt dat voor een enorme verlichting van de filedruk en de drukte in het openbaar vervoer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het project spitsmijden in Brabant.

Programma Beter Benutten

Vanuit dat verkeerskundig beginsel is het programma Beter Benutten opgezet in tien regio’s en bestaat het uit meer dan 250 maatregelen. Er wordt ingezet op fysieke maatregelen, bijvoorbeeld verruiming van de openingstijden van de spitsstroken, maar in het bijzonder op gedragswijzigingen die we teweeg willen brengen. Dat kan door mensen in staat te stellen om bijvoorbeeld een dagje thuis te werken, of de file te mijden door eerst thuis in te loggen. Daarom is de betrokkenheid van werkgevers zo belangrijk.

Over het geheel is zo’n zestig procent gericht op de fysieke kant en veertig procent op de gedragskant. De doelstelling is twintig procent filereductie op de drukste knelpunten in de tien gebieden waar we actief zijn met maatregelen,” aldus Dijkstra.

De publieke bril moet af

Er is in het programma Beter Benutten bewust gekozen voor een opzet waarin de overheid het probleem niet alleen oplost. Het bedrijfsleven is volgens Dijkstra onmisbaar. “Als we elkaar weten te vinden en goede afspraken maken bereiken we meer dan wanneer er alleen maar met de publieke bril naar de problematiek wordt gekeken.

Zo zijn er bedrijven die meedoen vanuit bedrijfseconomisch belang om de kosten te verlagen. De kunst is om ieders belang op tafel te krijgen en deze zo goed mogelijk te dienen zodat er collectief meerwaarde ontstaat.”

Gedeeld belang

Consultant en informatietechnologie bedrijf Capgemini, gevestigd in Utrecht, is een bedrijf dat Beter Benutten heeft omarmd. Henk Broeders, voormalig vice president bij Capgemini, legt uit waarom. “Wij denken dat het een uitstekende bijdrage is aan het beter bereikbaar maken van Utrecht, en feitelijk van alle belangrijke centra in Nederland.

Onze medewerkers zijn vaak onderweg naar onze klanten en wij zien graag dat ze daar snel kunnen komen. Wij hebben net als vele andere deelnemende bedrijven duidelijk voor ogen hoe het naast ons eigen belang ook het algemeen belang van Utrecht dient.”

"De kunst is om ieders belang op tafel te krijgen en deze zo goed mogelijk te dienen zodat er collectief meerwaarde ontstaat.”

Reisgedrag aanpassen

Zo heeft de U15 (twintig beeldbepalende regionale werkgevers) een monitor gebouwd waarmee bedrijven vast kunnen stellen hoeveel CO2 output er wordt gegenereerd. “Uit onderzoek blijkt dat als je aan medewerkers duidelijk kan maken wat het CO2 effect is van hun reisgedrag dat ze eerder hun reisgedrag eerder aanpassen. Dat zorgt weer voor een betere benutting van de snelwegen en beter gebruik van het openbaar vervoer.

Daarnaast proberen we het parkeren te perfectioneren en zijn er afspraken met de overheid om werknemers met financiële prikkels het OV in te krijgen,” aldus Broeders.

Positief samenwerken

Het enthousiasme over het programma Beter Benutten is groot in de regio Utrecht. Broeders: “Dat komt omdat er positief wordt samengewerkt. Als je door de overheid fietsenstallingen laat bouwen levert dat pas resultaat op als je binnen de organisatie ook actief mensen mobiliseert om te gaan fietsen. Omdat bedrijven daar het voordeel van inzien zullen ze ook extra willen bijdragen.

Er zijn weinig obstakels om af te zien van deelname aan het programma. Je moet de voordelen wel willen zien en iemand zal je daar op moeten wijzen.”