Programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra vertelt. “Inmiddels mijden jaarlijks ruim drie miljoen bestuurders de spits. Dagelijks gaat het om 13.500 mensen die uit de spits verdwenen zijn en daarmee zorgen voor een flinke verlichting op de weg. Maar helaas zijn er op verschillende plekken nog steeds files.

Maatregelen benutten

Met het aantrekken van de economie na de recessie neemt de mobiliteit toe en daarmee ook de druk op de infrastructuur. Het is van belang dat we deze maatregelen beter benutten. Beter Benutten is een concreet programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat op bepaalde locaties een filereductie van 20 procent moet realiseren.

Zo’n 350 (vaak kleine) maatregelen dienen de druk te verlichten en zijn direct gericht op de reiziger; variërend van verlenging of verbreding van in- en uitvoegstroken tot de keuze voor andere vervoerssoorten. Maar de nadruk ligt op de gedragskant.”

Een andere inrichting van mobiliteitsbudgetten laat mensen bewuster kiezen, bespaart geld en vergroent een onderneming.

Frisse neus

“Bedrijven kunnen bijvoorbeeld inzetten op een ander systeem van reiskostenvergoeding. En in plaats van leaseauto’s kunnen medewerkers fietsen en auto’s van het bedrijfsterrein gebruiken, of elektrische scooters en deeltaxi’s. Een andere inrichting van mobiliteitsbudgetten laat mensen bewuster kiezen, bespaart geld en vergroent een onderneming, hetgeen ook aantrekkelijk is met het oog op aanbestedingsprocedures. Zo heeft een groot bedrijf hierdoor momenteel al 1200 werknemers minder in de ochtendspits.

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken draagt ook bij en stelt mensen in staat flexibeler te zijn in hun reisgedrag. Fietsregelingen doen dit eveneens. Te denken aan de aanleg van fietssnelwegen, zoals de Electric Freeway tussen Almere en Amsterdam. Bij een andere onderneming worden werknemers daarnaast uitgedaagd met GPS locators onder fietszadels die via een app melden hoeveel op CO2-uitstoot is bespaard en hoeveel calorieën er zijn verbruikt. Bij een havenbedrijf rijden veel medewerkers nu met elektrische scooters. Hierdoor halen ze een frisse neus en zijn ze eerder thuis.

Het programma werkt met trio’s. In elk trio neemt een CEO van een groot bedrijf uit die regio plaats als boegbeeld om te laten zien hoe het anders kan. Er zijn ook projecten waarin mensen een financiële beloning ontvangen als zij buiten de spits reizen. Nu blijkt dat zij ook na afloop van het project, zonder die beloning, zelf voor het het nieuwe reisgedrag kiezen. Momenteel beziet de overheid samen met het bedrijfsleven hoe spitsmijdend gedrag nog meer kan worden gestimuleerd.”

Wanneer een bedrijf kiest voor een ander vervoersconcept behaalt het niet alleen zelf direct voordeel, het draagt ook bij aan een betere bereikbaarheid van het gebied.

OV

“Gebruik van het openbaar vervoer kan de filedruk eveneens verminderen. Ook daar is het met name druk in de spits. Bij lijnen op het decentraal spoor kijken we samen met overheden, vervoerders en onderwijsinstellingen of het mogelijk is om buiten de spits te reizen.

De overheid staat de komende tijd zelf ook voor een keuze; naar mijn mening is het met het oog op Beter Benutten zinvol om meer aan het bedrijfsleven over te laten. Wanneer een bedrijf kiest voor een ander vervoersconcept behaalt het namelijk niet alleen zelf direct voordeel, het draagt ook bij aan een betere bereikbaarheid van het gebied. En bij een dergelijke maatschappelijke spin-off heeft iedereen baat.”