Pieter Litjens 

Wethouder in Amsterdam

“Mobility as a service is het aanbod van mobiliteit op elke manier: auto, taxi, fiets, ov. Het is vraaggestuurd en werkt bij voorkeur via een digitaal platform. In Amsterdam was er een proef waarbij 50 mensen – medewerkers van Zuidas bedrijven -hun leaseauto inleverden.

Via een tijdelijke pas met € 1000 reistegoed kon men zelf vervoer regelen met huurauto, taxi, deelauto, deelfiets of ov via verschillende aanbieders. Kaarten regelen én betalen verliep via de pas.”

Mobiliteitsbudget

Deze proef was bedoeld om informatie te vergaren over de condities onder welke leaseauto gebruikers bereid zijn daarvan af te zien. “We hopen dat het goed bevallen is, omdat we deze proef graag uit willen breiden in samenwerking met verschillende werkgevers. Zij zullen een omslag moeten maken naar flexible mobiliteitsbudgetten.  

Uiteindelijk willen we dit opschalen naar 10.000 mensen in 2020, vooral op de Zuidas. Het doel is minder auto’s op de weg, dus meer ruimte én minder uitstoot. Het is ook nodig, want de Zuidas gaat in 2019 op de schop en is in 2026 pas weer goed bereikbaar.”

Samenwerken

Het doel is minder auto’s op de weg, dus meer ruimte én minder uitstoot.

Amsterdam werkt samen met andere (internationale) steden, het ministerie van I&W en de provincies om Mobility as a service breder te trekken. “Amsterdam doet het om de stad bereikbaar te houden en de druk op de ruimte te verminderen, in Drenthe doet men het om de verschraling van het ov te compenseren. We delen kennis, best practises en werken ook samen met kennisinstellingen en bedrijven.”

Ook het goederenvervoer wordt aangepakt: “We zijn bezig met overslagpunten en werken samen met de topsector Logistiek aan zero emissie in 2025. Gelukkig zien bedrijven dit inmiddels als een kans in plaats van een probleem. De markt moet ervoor zorgen dat zero emissie goedkoper wordt en dat de actieradius van elektrische auto’s fors stijgt.”