Leo Ruijs
CEO Europe Container Terminals


Miriam Hoekstra-Van der Deen
Bestuurslid van VNO-NCW West

Leo Ruijs, CEO van Europe Container Terminals (ECT) en Miriam Hoekstra-Van der Deen, bestuurslid van VNO-NCW West en tevens directeur airport operations bij de Schiphol Group, aan het woord.

Mobiliteit moet hoger op agenda

“Mobiliteit is bij veel organisaties nog niet echt een topic. Vaak wordt het dat pas als er iets verandert in de context, zoals een verhuizing of nieuwe buren op het bedrijventerrein die veel verkeer aantrekken. Dat is zonde, want door je eerder te verdiepen in de vraag waarom je medewerkers voor een bepaald vervoersmiddel kiezen kun je aanpassingen maken die kostenvoordeel opleveren en bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Wellicht zijn er slimmere middelen of combinaties mogelijk.

Mobiliteit zou veel hoger op de agenda moeten staan”, vindt Hoekstra-Van der Deen. Als bestuurslid van VNO-NCW regio Rotterdam maakt zij zich sterk voor de bereikbaarheid van de regio. Beroepshalve reist ze veel tussen Amsterdam en Rotterdam. “Ik heb de beschikking over een kleine leaseauto, maar kies ook vaak voor de Intercity direct. Dat is goed te doen.”

Slimmer gebruik infrastructuur

"Maar zakelijke mobiliteit gaat verder dan openbaar vervoer en leaseauto’s", vervolgt ze. Het behelst alle benodigde factoren om het werk goed te kunnen doen; het wagenpark en andere vervoersmiddelen, maar dus ook de infrastructuur en bereikbaarheid. “De hoeveelheid verkeer in Rotterdam is niet het probleem, maar de momenten waarop we rijden wel.

Er zijn al verschillende goede initiatieven om mensen uit de spits te halen, maar er kan ook nog heel veel beter. Hoe de infrastructuur eruitziet rondom Rotterdam The Hague Airport bijvoorbeeld, en vooral de slecht op elkaar aansluitende ov-voorzieningen zijn echt een gemiste kans. En dat terwijl we het de komende tijd echt moeten hebben van slimmer gebruik zodat er minder pieken op de dag ontstaan.”

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn middelen om doelen te halen

Bereikbaarheid is dus nog geen driver bij organisaties, maar: “Wanneer zij vanuit duurzaamheidsnormen of financiële overwegingen worden gedwongen om hun mobiliteit onder de loep te nemen, zien ze vaak wel dat mobiliteit en bereikbaarheid middelen zijn om hun doelen te behalen.

Bij een vorige werkgever pakten te veel medewerkers – met name in de eerste vijf kilometer – de auto. Een deel van de oplossing bestond eruit dat het wagenpark werd uitgebreid met e-bikes en e-scooters voor de kortere afstanden. Hoewel te weinig, zijn er gelukkig wel bedrijven die nadenken over hun mobiliteit. Er is veel te bereiken in gezamenlijkheid en gedrag.”

Logistieke hotspot

Een bepalend bedrijf voor de Rotterdamse regio is containeroverslagbedrijf ECT. Het bestaat sinds 1966, hielp de Rotterdamse haven mede op de kaart zetten en heeft zo’n tweeduizend medewerkers in dienst. Een goede bereikbaarheid is uiteraard cruciaal. “Vooral als je bedenkt dat de haven – naast Schiphol – de belangrijkste logistieke hotspot van ons land vormt.

De gigantische bedrijvigheid in Rotterdam vraagt om optimale benutting van beschikbare tijd en infrastructuur. Want hoewel er door velen positief wordt gereageerd op het nieuwe stuk A4, wordt er zeker niet onbeperkt asfalt aangelegd”, zegt Ruijs.

Er moet meer bewustzijn komen over het feit dat mobiliteit een maatschappelijke uitdaging is.

Mobiliteit: een maatschappelijke uitdaging

Met mobiliteit als core business spant het overslagconcern zich in om containerstromen van en naar het achterland efficiënter te maken. Dit doet het onder meer door de bezettingsgraad van verschillende modaliteiten te verhogen en stevig in te zetten op spoor en binnenvaart, hetgeen positieve effecten heeft op het aantal vervoersbewegingen en de bereikbaarheid.

Ruijs: “Daarnaast willen we op termijn toe naar een situatie waarin we voor onze klanten mogen beslissen wanneer de containers het land in gaan, om zo ook de efficiëntie te verhogen doordat de keuze van vervoersmiddelen dan groter is. Dat vereist wel meer samenwerking in de logistieke keten. Er moet meer bewustzijn komen over het feit dat mobiliteit een maatschappelijke uitdaging is. In de regio Rotterdam organiseert VNO/NCW diverse bijeenkomsten waarop we collegabedrijven oproepen ook hun steentje bij te dragen.”

Busvervoer en spits mijden

Zelf heeft ECT met tweeduizend medewerkers ook een flink aantal mensen dat dagelijks op pad is van en naar het werk. Ongeveer de helft daarvan reist met het eigen busvervoer van het bedrijf. “Dat zetten we al sinds de jaren 90 in. Inmiddels beschikken we over een fijnmazig netwerk van acht buslijnen dat iets weg heeft van een openbaar vervoerbedrijf.

Er zijn daarnaast mensen die carpoolen, en medewerkers die de spits willen mijden faciliteren we daar waar mogelijk. Voor kantoorpersoneel, bijvoorbeeld, hanteren we flexibelere werktijden. In de toekomst willen we onze krachten op dit terrein verder uitbouwen en zo inspelen op maatschappelijke trends van grotere flexibiliteit. Ook dat leidt tot meer efficiëntie en heeft indirect gevolgen voor de mobiliteit.”

"Je inzetten voor mobiliteit en bereikbaarheid hoort bij de maatschappelijke betrokkenheid van een werkgever.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Een zusterbedrijf van ECT, Boxreload, matcht wegvervoerders aan elkaar om zodoende zo veel mogelijk te voorkomen dat trucks leeg rondrijden. Ruijs ziet dergelijke initiatieven vaker opduiken. “De Marktplaats voor Logistiek speelt hier ook op in. En dat is nodig ook.

Sommige werkgevers zien mobiliteit vooral als verantwoordelijkheid van de werknemer; als die maar op tijd op zijn werk is, ongeacht hoe. Daarbij vergeten ze de kosten van de inefficiency die sommige mobiliteitskeuzes opleveren. Uiteindelijk komen ze bovendien onder druk te staan door factoren zoals duurzaamheid en milieu. Je inzetten voor mobiliteit en bereikbaarheid hoort bij de maatschappelijke betrokkenheid van een werkgever.”

Ruijs verwacht dat de flexibiliteit in aanbod en vraag van mobiliteit in de toekomst toenemen. “Het is niet ondenkbaar natuurlijk dat we straks geen auto meer voor de deur hebben staan, maar gebruik maken van deelauto’s op hotspots. Dat soort initiatieven wordt echter alleen succesvol als er een goede samenwerking is tussen bedrijven en mensen onderling.”