Bord naast snelweg met tekst om rijders te informeren over spookfiles

Project 1: Smart op de snelweg

Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven zorgen 34 wifi-bakens ervoor dat auto’s razendsnel met elkaar en de weg kunnen communiceren. Doel van het project is een snellere, veiligere en prettigere reis voor de weggebruikers.

Nieuwe mobiliteitsdiensten

“Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen zetten we hier stappen om een infrastructuur uit te werken die geschikt is voor veel meer nieuwe mobiliteitsdiensten”, vertelt Christophe van der Maat, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn zij opdrachtgever van het project. “Nieuwe technieken worden hier in Brabant voor het eerst grootschalig getest in een echte omgeving”, gaat hij verder.

Een voorbeeld van die nieuwe technieken zijn twee apps: ZOOF en FlowPatrol. Weggebruikers krijgen via de wifi-bakens op hun smartphone snelheidsadvies op maat, dat gebaseerd is op de actuele verkeerssituatie enkele kilometers verderop.

Hierdoor kunnen ze hun snelheid aanpassen en soepeler door het verkeer bewegen. Ook kunnen ze sneller anticiperen en zo schokgolven – de zogenoemde spookfiles – helpen voorkomen.

Internationale standaarden

Van der Maat: “Om klaar te zijn voor die nieuwe mobiliteit investeren wij nu in dit soort projecten, zodat bedrijven en overheden vaart kunnen maken met het in de praktijk testen en verder ontwikkelen van nieuwe toepassingen.

Dat maakt dit project ook zo belangrijk: doordat alles gebaseerd is op internationale standaarden, is het van betekenis op veel grotere schaal, binnen en buiten Nederland.”


Man in auto met op telefoon de app van Facebook

Project 2: Verkeersinformatie uit social media

Social media kan sinds kort worden gebruikt als relevante informatiebron voor wegverkeersleiders. “Het belangrijkste doel voor ons is om de reistijd van de weggebruiker zo kort mogelijk te houden”, vertelt Henri Gommans, wegverkeersleider Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Speciaal algoritme

De tool scant continu berichten afkomstig van Twitter, Youtube en Instagram. Dankzij een speciaal algoritme krijgen de wegverkeersleiders alleen relevante berichten te zien op hun scherm.

Gommans: “We hebben niet van alle wegen camerabeelden, dus in het geval van bijvoorbeeld een ongeval kan de data, meestal afkomstig van Twitter, een beeld van de situatie schetsen.” Hij gaat verder: “Hoe sneller we een beeld hebben van een situatie op de weg, hoe sneller we kunnen handelen en hoe sneller de situatie weer is opgelost zodat verkeer er zo min mogelijk last van ondervindt.

We willen de weggebruiker zo snel mogelijk kunnen informeren.” De tool blijkt voornamelijk nuttig in de eerste tien à vijftien minuten na een incident. “Daarna is de weginspecteur meestal ter plaatse en kan hij ons direct informeren”, vertelt Gommans.

Veelbelovend

Het project bevindt zich momenteel nog in een testfase, al lijken de eerste resultaten veelbelovend. Gommans: “We hebben zeker al situaties meegemaakt waarbij we dankzij social media zaken sneller in beeld hebben gekregen. We testen nog een paar maanden door en uiteindelijk zullen we moeten analyseren bij welk percentage van alle meldingen de tool voor ons echt relevant blijkt te zijn geweest.”


Peloton van vrachtwagens op snelweg

Project 3: Proeven met platooning

Zes pelotons van vrachtwagens reden dit jaar in de European Truck Platooning Challenge vanuit verschillende landen naar Nederland. Logistiek dienstverlener Peter Appel volgt de ontwikkelingen op de voet.

Doorstroming

“Met de challenge is er draagvlak en bekendheid gecreëerd voor platooning. Het begrip is op de kaart gezet in de Europese en Nederlandse markt. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn heel benieuwd naar de mogelijkheden”, zegt directeur Peter Appel van het gelijknamige transportbedrijf.

Zes pelotons van vrachtwagens reden vanuit verschillende landen naar Nederland, onderling connected via wi-fi. Dankzij deze verbondenheid kunnen auto’s onderling communiceren en snel op elkaar reageren.

Zodoende ontstaat er een betere doorstroming, minder files en een verbetering van de verkeersveiligheid, vertelt Appel. Ook kan mede dankzij aerodynamica het brandstofverbruik dalen

Living labs

“In de komende jaren verkennen we in living labs op kleine schaal wat er kan met platooning, en op welke corridors colonnes vooral zinvol zijn. Inmiddels zijn verschillende verladers en transporteurs in overleg.

Het duurt echter nog wel even voordat deze colonnes regelmatig op de Nederlandse wegen te vinden zijn, al is het maar vanwege de vereiste investeringen. Welke vorm deze manier van transport precies krijgt is nog moeilijk te voorspellen.

Op de lange termijn kan het interessant zijn om colonnes ook onbemand te laten rijden. Zo ver is het nog niet. We bevinden ons in een leertraject.”