Slimme mobiliteit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingen op IT-gebied om vraag en aanbod van vervoer makkelijker bij elkaar te brengen”, zegt de prins. “De nadruk ligt daarbij op een totaaloplossing voor de reiziger. Data van het openbaar vervoer is al beschikbaar voor de reiziger, maar dat wil niet zeggen dat alle aansluitingen op elkaar zijn afgestemd. Een systeem om aansluitingen in real-time te plannen, dat mist nog.

Alternatieven vinden

Met slimme mobiliteit kan de reiziger op elk moment binnen één app een alternatief vinden, als bijvoorbeeld na een treinreis de bus een halfuur op zich laat wachten. Naast het openbaar vervoer worden daar ook andere vormen van mobiliteit in geïntegreerd, zoals car sharing en ‘openbare’ fietsen.”

Hij licht verder toe. “Een gewenst effect van deze informatievoorziening is dat de reiziger betere en ‘slimmere’ keuzes kan maken. De focus komt te liggen op wat de reiziger wil, in plaats van het volgen van een rigide dienstregeling. Vraag en aanbod worden veel beter op elkaar afgestemd.”

Het combineren en integreren van het vervoersaanbod zorgt voor een duurzamer, milieuvriendelijker aanbod.

Profiteren van maatwerk

Dat maatwerk staat niet alleen ten dienste van de reiziger, ook bijvoorbeeld gemeenten kunnen ervan profiteren. De prins noemt als voorbeeld het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen. “Als je daar met de auto naartoe gaat, sta je in de file heen, in de file terug en heb je geluk als je de tweede helft van het programma meekrijgt. Als je een groot evenement organiseert, zou een gemeente slimme mobiliteit moeten kunnen inzetten om het vervoer eromheen te regelen.”

Het combineren en integreren van het vervoersaanbod zorgt volgens prins Pieter-Christiaan ook voor een duurzamer, milieuvriendelijker aanbod. “Zo kan eenvoudiger een kleine, in plaats van een grote bus worden ingezet. Ook wordt het reëler om een elektrische bus optimaal in te zetten.”

Omslag in denken nodig

Bovenstaande effecten vragen overigens wel om een omslag in het denken van de vervoerende partijen. “Het zou bijvoorbeeld handiger zijn om cars-to-go concepten bij transferiums aan te bieden en daarmee vraag en aanbod bij elkaar te brengen tijdens piekuren, in plaats van kriskras door de stad. Real-time planning vraagt ook om ander soort partnerships van vervoerbedrijven”, aldus de prins. “Maar ik denk echt dat het kan, in de nabije toekomst.”