Hans den Hollander

Hans den Hollander
Manager Car Fleet Europe & Emerging bij Cisco

Hans den Hollander, manager Car Fleet Europe & Emerging bij Cisco was in 2013 kandidaat voor de Mobiliteitsmanager van het Jaar. Hij imponeerde de jury met de manier van aansturing van 'zijn' wagenpark. Zijn beleid geldt daardoor als voorbeeld voor de 23 andere landen waar Cisco actief is. Den Hollander heeft zijn aansturing professioneel en op Europees niveau ingericht.

“In alle landen waar we actief zijn, werken we met één leasemaatschappij in een overkoepelend contract. Deze maatschappij regelt alle operationele zaken, waaronder ook de rapportages. Wat mij betreft is het een goede keuze om met één partij zaken te doen.

Een contract met een leasemaatschappij loopt toch voor langere tijd en dat pakt voor ons goed uit. De uitdaging van dit model is een scherpe leaseprijs op de langere termijn. Want is het leasebedrag te hoog en valt dat buiten het mobiliteitsbudget, krijg je minder auto voor je geld.

Toetsing

Den Hollander stelt dat een mobiliteitsbudget de keus geeft tussen een leaseauto of een andere manier van vervoer. “Dat is aan de medewerker zelf. Sommigen kopen een tweedehands auto van het budget en anderen een fiets of zij reizen met het openbaar vervoer. In Amsterdam bijvoorbeeld hebben mensen minder behoefte aan een auto.”

Den Hollander ziet in het algemeen geen grote veranderingen binnen mobiliteitsbudgetten. “Wij toetsen het bedrag eens in de drie jaar, een check om te zien of de bedragen nog in verhouding staan met de werkelijke kosten.

Laadpunt thuis

Het elektrisch rijden nam vier jaar geleden een flinke vlucht, omdat het toen fiscaal aantrekkelijk werd een hybride auto aan te schaffen. “Onze Nederlandse vloot bestaat nu voor vijftig procent uit plugins. De fabriekscijfers haalt echter niemand, ook al sturen we stevig op laden en dus elektrisch rijden.

We monitoren echter wel hoe er gereden wordt; op benzine of elektrisch.

Daartoe kregen de medewerkers thuis een laadpunt en zijn er op kantoor natuurlijk ook laadpunten. In onze autoregeling staat dat we meerkosten door het rijden op benzine doorbelasten aan de medewerker, maar dat is tot nu toe nog niet gedaan.

We monitoren echter wel hoe er gereden wordt; op benzine of elektrisch. Soms zijn er goede redenen waarom iemand vaker op benzine rijdt. Dan heeft een medewerker bijvoorbeeld een auto uit de pool en thuis geen laadpunt of rijdt iemand vaak lange afstanden.”

Duurzaam ondernemen

Den Hollander verwacht voor de toekomst dat wagenparken volledig elektrisch worden. “Ik denk dat over vijf jaar een groot deel van onze nieuwe auto’s al elektrisch zullen zijn. Om dat te realiseren moet de laadinfrastructuur wel overal goed zijn, in ons geval betekent dat in ieder geval in die 23 landen.

Hier is het over het algemeen goed geregeld, in andere landen is de laadinfra nog lang niet op orde. In Zuid Europa bijvoorbeeld is het moeilijk om een laadpaal te kopen. Ik hoop dat de fiscaal voordelige regeling zoals deze er in Nederland was voor hybride auto’s, ook blijft gelden voor elektrische auto’s.

Veel landen hebben immers het klimaatverdrag in Parijs getekend. Ik verwacht dat over drie tot vijf jaar een elektrische auto goedkoper is dan een diesel. Uiteindelijk moeten we allemaal verduurzamen en daar is elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van.”