Stefan Hulman

Stefan Hulman
Voorzitter IT&I-commissie UITP

Weinig gebruik van data

Stefan Hulman, voorzitter van de IT&I-commissie bij de internationale openbaar vervoersorganisatie UITP, is vastberaden een groter draagvlak te creëren: “Nederland loopt momenteel nog net zoveel achter als de rest van de wereld.”

“Er wordt momenteel nog te weinig optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare data”, stelt Hulman. “Dat is een probleem dat niet alleen in Nederland speelt, maar ook internationaal. Neem het niveau van bereikbaarheid: ik zie dat lessen die geleerd moeten worden uit stedelijke ontwikkelingen onvoldoende uit de verf komen.

Een nieuwe en snelgroeiende stad als Dubai heeft op het gebied van mobiliteit en infrastructuur namelijk met exact dezelfde problemen te maken als steden die al veel langer bestaan; ze slibben allemaal op dezelfde wijze dicht. Hét bewijs dat er niets is gedaan met data en kennis die al lang beschikbaar is; er wordt geen informatie gedeeld.”

Data - inzet bij aanslagen

Ook op het gebied van veiligheid en beveiliging kan nog veel veranderen. “Kijk naar de situatie in Parijs en Brussel na de terroristische aanslagen van afgelopen jaar. De eerste stad koos ervoor een deel van het metronet snel te sluiten en door te gaan met het exploiteren van de rest, terwijl men er in Brussel voor koos alles plat te gooien.

Ik weet niet welke van de twee de beste oplossing was, wie het beste gebruik heeft gemaakt van het datasysteem, maar dit soort situaties lenen zich uitstekend voor het inzetten van OV-data zodat zo efficiënt én veilig mogelijk kan worden gehandeld. Je kunt je voorstellen dat op dit gebied ook voor Nederland een grote winst te behalen valt.”

Voor Nederland valt er grote winst te behalen.

Als het gaat om reisinformatie doet ons land het beter, zo stelt Hulman: “De informatie die reizigers direct nodig hebben, (denk aan dienstregelingen, haltetoegankelijkheid voor mindervaliden en abonnementsprijzen), is hier al goed beschikbaar. We zijn behoorlijk op weg, maar het kan altijd beter.”

Grote horde

Voordat nieuwe toepassingen van beschikbare OV-data ter verbetering van de mobiliteit en infrastructuur kunnen worden ingezet, zal er echter nog een grote horde moeten worden overwonnen. Hulman: “De grootste uitdaging ligt in het op één lijn krijgen van alle betrokken partijen.

En die betrokken partijen verschillen weer afhankelijk van het niveau waarop men werkt; op het gebied van veiligheid zijn andere partijen werkzaam als op het gebied van reisinformatie. En verschillende vervoerders hebben te maken met verschillende overheden.

Zij moeten allemaal gaan beseffen dat het huidige gebruik van data beter moet en kan, en dat ze actief moeten samenwerken in plaats van het pappen en nathouden zoals nu het geval is.”

Draagvlak creëren

Hij gaat verder: “Om nationaal en internationaal kennis en ervaring te kunnen delen moet er ook gewerkt worden aan een gedeeld datamodel, een eenduidige architectuur en met definities. Daar ga ik me persoonlijk voor inzetten door het onderwerp op tafel te leggen bij kamerleden, justitie en grootstedelijke overheden.

De techniek om data beter in te zetten is er al, maar de boel moet in beweging komen.

Ook wil ik eind 2016 een whitepaper publiceren waar suggesties en toepassingen van het gebruik van data verder worden uitgewerkt. Er moet op nationaal en internationaal niveau draagvlak worden gecreëerd. De techniek om data beter in te zetten is er al, maar de boel moet in beweging komen.”

Maar ook als Hulman zijn doel bereikt en data verkregen uit het OV beter wordt ingezet en gedeeld zijn we er nog niet. “Het belangrijkste is om in dezelfde context te werken.

Als dat lukt zal er, zeker de eerste periode, behoorlijk veel winst te behalen zijn. Maar het blijft een dynamisch proces. De mogelijkheden van data-gebruik blijven zich ontwikkelen, dus het werk is nooit af.”