Dit jaar waren DB Telecom, de Haagse Hogeschool/Urbinn, Astellas Pharma Europe en Van Dorp Installaties de gelukkige winnaars van de prestigieuze prijs. Deze organisaties hebben forse stappen gezet op het gebied van fietsstimulering, ov, mobiliteitsbeleid, ketenvervoer of slimmere planning van de logistiek.

“Dagelijks ervaren ondernemers en werknemers problemen met bereikbaarheid in de grote steden,” legt Bert Mooren directeur VNO-NCW West uit. De ondernemersorganisatie is initiatiefnemer van het kennisplatform Bereikbaar Haaglanden dat dit jaar haar tienjarig jubileum viert. “Naast dat files een enorme schadepost zijn voor de bedrijfsvoering, willen ook veel ondernemers maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij helpen ze hierbij op een ondernemersgerichte manier en hebben ervoor gezorgd dat ondernemers in tien jaar tijd tijdens enkele tientallen netwerkbijeenkomsten hun best practices kunnen delen. Ondernemers een blik bij elkaar in de keuken bieden, werkt veel beter dan met een opgeheven vinger zeggen dat ze iets moeten doen.”

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden werkt met drie mobiliteitsmakelaars. Astrid Homan is één van die makelaars. “Wij hebben een intermediairsfunctie en verbinden drie grote groepen: de overheden, weggebruikers en de aanbieders van slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit. We bereiken de weggebruiker via de werkgevers. Zo’n 100 partners en 16 ondernemersverenigingen zijn bij ons aangesloten.

Ons doel is om mensen die nu in de file staan te laten zien dat ze ook op een andere manier kunnen reizen. De gemiddelde ondernemer heeft wel een plan liggen op het gebied van mobiliteit, flexibel werken en bereikbaarheid, maar komt vaak niet toe aan de uitvoering.

Wij laten concreet zien waar de kansen liggen en maken dan via (een kleine) subsidie mogelijk dat ondernemers een project kunnen opstarten. Je hoeft het wiel echt niet zelf uit te vinden en het is makkelijker dan je denkt!”

Oeuvre Award

Naast de vier winnende organisaties was er een Oeuvre Award voor Andre van Herk van de APC Groep. Hij maakt zich al vele jaren zeer verdienstelijk voor de bereikbaarheid van de regio. Niet alleen op zijn eigen vakgebied Logistiek, maar ook voor de slimme mobiliteit van medewerkers.

Meer weten? Kijk op www.bereikbaarhaaglanden.nl


De vier winnaars aan het woord:

 

winnaar in de categorie Werknemers aanpak meer dan 500 medewerkers.

Barbara te Riele, Manager Communications: “Wij hebben drie pijlers rondom duurzame mobiliteit gecreëerd. Zo hebben we een duurzamer lease beleid ontwikkeld waarbij werknemers kunnen kiezen uit groenere auto’s, maar hebben we ook extra oplaadpunten gerealiseerd in de garage.

Verder hebben we ons fietsenplan uitgebreid; onze werknemers krijgen een vergoeding tot € 2000,- om zo op fiscaalvriendelijke wijze een fiets aan te schaffen of te leasen. Tot slot hebben we een mobiliteitskaart ingevoerd -de NS Business Card - om zo het gebruik, zowel voor woonwerk- en zakelijk verkeer maar ook voor privéreizen, te stimuleren.

De prijs is een erkenning voor iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat we door onze omgeving niet alleen als farmaceut gezien worden, maar ook laten zien dat we met duurzaamheid bezig zijn. Wij zijn een pionier op dit gebied en hebben tijdens Bereikbaar Haaglanden bijeenkomsten veel kennis kunnen delen met andere ondernemers.”


Van Dorp Installatie

winnaar in de categorie Logistiek

Paul van Dorp: “Met onze aanpak willen wij de monteur zoveel mogelijk uit de auto krijgen met andere woorden ritten besparen en efficiënt inplannen. Door te werken met een digitale werkbon hoeft de monteur niet meer langs kantoor. Verder zijn wij bezig met beheer op afstand. Door de inzet van software-oplossingen kan de monteur vaak al zonder te reizen een probleem oplossen.

Ik ben heel trots dat wij als technisch installatiebedrijf in staat zijn om onze logistieke processen op deze manier te digitaliseren en in de vaart van wat wij al doen deze MobiliteitsAward mee te pakken. Ik zie de prijs als een aanmoediging dat we op de goede weg zijn.”


De Haagse Hogeschool

winnaar in de categorie Innovatie

 Lector Smart Sensor Systems John Bolte: “Het Urbinn Learning Lab is een bundeling van alle projecten die De Haagse Hogeschool heeft op het gebied van autonoom rijdende voertuigen zoals een rijdende rolstoel en vuilnisbak. Het eerste project waar wij mee zijn gestart was het ontwikkelen van een zelfsturend, multi-inzetbaar, elektrisch transportmiddel: Alley Hoop, het stadsvoertuig van de toekomst.

De projecten zitten allemaal op dezelfde fysieke plek, in een grote loods in Delft. Het leuke aan deze projecten is dat het over de faculteiten heen gaat en dat er ook mkb bedrijven bij betrokken zijn. Door fysiek bij elkaar te zitten, wisselen alle disciplines hun kennis en expertise uit. Van natuurkundige tot bestuurskundige.

Ik ben trots op die samenwerking en de veelzijdigheid aan projecten. Deze prijs is een mooie PR-tool, ik zet het nu zelfs ook onderaan mijn mails, en maakt het hopelijk een stuk makkelijker om geld te werven om onze projecten door te ontwikkelen.”


DB Telecom

winnaar in de categorie Werknemersaanpak minder dan 500 medewerkers

Commercieel directeur Kevin van der Sande: “Wij hebben twee zaken hoog in het vaandel staan binnen onze organisatie; wij willen een 9+ klantbeleving bieden en daarnaast geloven wij in een vitale organisatie. Vandaar dat wij al vier jaar actief bezig zijn met vitaliteit en zijn wij onbewust uitgegroeid tot een autoriteit op dit gebied.

Vanuit die vitaliteitshoek hebben we mobiliteit aangepakt. We hebben twee e-bikes op kantoor staan die medewerkers kunnen pakken om mee naar het werk te komen. Binnen onze interne pakketdienst maken we gebruik van een e-bike bakfiets. In 2018 willen we vanuit HR verschillende activiteiten organiseren, zodat onze medewerkers vaker de fiets pakken.

Tot slot willen we binnen vier jaar dat 75 procent van onze wagenpark volledig elektrisch is. Klanten vinden het super dat we hiermee zijn gestart. Je moet als organisatie op een gegeven moment ergens beginnen om ideeën en kennis verder uit te bouwen.”