Jan van Delft

Voorzitter Vereniging van Zakelijke Rijders

 “In Nederland zijn 1.3 miljoen auto’s onderdeel van de zakelijke autovloot, hiervan zijn er ongeveer 700.000 een lease auto en 600.000 een eigendomsauto van de werkgever. Voor veel leasemaatschappijen blijkt het in de praktijk lastig te zijn om goed te definiëren wie de klant is.” Aan het woord is Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging van Zakelijke Rijders (VZR).

VZR behartigt de belangen van zakelijke rijders die een vervoermiddel van hun werkgever hebben. “Wij menen dat de berijder van de leaseauto de klant is. Deze man of vrouw zit vandaag steeds minder in een 9 tot 5 situatie, verandert vaker van baan en wordt in toenemende mate individualistischer. Waar voorheen een auto van de zaak een mooie arbeidsvoorwaarde was, verliest de auto nu aan aantrekkingskracht.

Hiermee verschuiven langzaam de mobiliteitsbehoeften van bezit naar gebruik: de auto als statussymbool neemt af en zeker voor consumenten in stedelijke gebieden is het bezit van een auto minder aantrekkelijk, vanwege parkeerproblemen en de kosten voor het parkeren.

Daarnaast vinden jonge werknemers het tegenwoordig belangrijker om ‘connected’ te zijn’. De berijder wordt door deze ontwikkelingen steeds meer de user-chooser; hij bepaalt steeds meer de invulling van zijn agenda en mobiliteit. Aanbieders van mobiliteit zullen hier steeds meer op in moeten spelen.”

Waar voorheen een auto van de zaak een mooie arbeidsvoorwaarde was, verliest de auto nu aan aantrekkingskracht.

Mobiliteitsbudgetten

Bedrijven zullen in de komen vijf jaar steeds meer gaan werken met mobiliteitsbudgetten. De gedachte achter een mobiliteitsbudget is eenvoudig: elke medewerker krijgt een tegoed voor reiskosten. De medewerker kan dat gebruiken om van A naar B te komen op de manier die hij zelf wil. “Dat betekent dat mensen hun mobiliteitskeuze zullen bepalen aan de hand van de opdrachten van die dag.

De ene keer reizen ze met het ov of de fiets en de andere keer vergaderen ze vanuit huis met Skype. Deze multimodale mobiliteit zorgt ervoor de auto niet altijd meer de meest logische manier is om van A naar B te komen.”

    Impact van elektrificatie

Duurzame mobiliteit wint aan populariteit: Mede fiscaal gestimuleerd, is het Nederlands wagenpark steeds meer aan het “vergroenen”. Van Delft verwacht dan ook een enorme groei in het aantal elektrische auto’s de komende jaren. Deze ontwikkeling heeft enorme consequenties op het gebied van de infrastructuur doordat er nog veel meer oplaadpunten gerealiseerd zullen moeten worden.

Mede fiscaal gestimuleerd, is het Nederlands wagenpark steeds meer aan het “vergroenen”.

“Je ziet dat hierdoor de auto een ontwikkeling doormaakt van vervoermiddel naar een rijdende accu en SIM-kaart, die op een grid rijdt. Hierdoor wordt de auto veel meer onderdeel van een zuinig energiesysteem. Kortom, deze ontwikkeling is een ‘blessing in disguise’, want de (elektrische) auto is niet alleen een middel van vervoer, maar in zijn ‘idle time’ speelt hij een rol in het afvlakken van de pieken en dalen in het elektriciteitsnet.”

Flexibele kilometerbeprijzing

Om het fileprobleem op te lossen, wordt er veel gesproken over kilometerbeprijzing. Van Delft:“Wij zijn er op tegen dat je wordt bestraft voor het rijden tijdens de spits. Mensen gaan namelijk niet voor de lol in de file staan en moeten gewoon naar hun werk kunnen gaan. Wij willen dat mensen eigen keuzes kunnen maken. Wij pleiten er dan ook voor dat er verschillende prijzen gehanteerd worden.

Kies je er voor om in de spits te rijden, dan betaal je een andere prijs dan als je buiten de files om reist. Door dit concept te koppelen aan de fiscale bijtelling voor de zakelijke auto bouw je een stimulans in om scherp naar je vervoersplanning voor die dag te kijken en wordt je gestimuleerd in plaats van gestraft zoals bij een ‘platte kilometerbeprijzing’. Door een dergelijk prijsmechanisme te hanteren, zullen de files worden gedoseerd.”