Erik Donkers

Erik Donkers
VIA

“Nederland stond jaren lang in de top vijf van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Die positie is nu in gevaar. Als gevolg van veranderde taakstelling verminderde de ongevallenregistratie bij de politie.

De succesvolle aanpak van de verkeersonveiligheid, op basis van ongevallengegevens, staat onder druk en inmiddels zien we weer een stijging van het aantal ongevallen op de weg.

Data kunnen ons helpen ongevallen vaker te voorkomen en ons meer vertellen over de situatie op wegen. Hiermee kunnen wegbeheerders het streven naar een vlot en veilig verkeer vergroten.”

Database ongevallen

Aan het woord is Erik Donkers van VIA. Dit verkeerskundig ICT-bedrijf uit Vught werkt in opdracht van wegbeheerders zoals gemeenten en de politie en heeft ruim 30 jaar ervaring op zak. Voorheen adviseerde het klanten ook over verkeersveiligheid, sinds vier jaar richt het zich volledig op de ontwikkeling van software voor dit terrein.

Wegbeheerders hebben behoefte aan inzicht in de verkeersveiligheid op bepaalde locaties.

Het is een wending die een aanvang nam toen VIA de software ontwikkelde voor een centrale database met informatie over verkeersongevallen. “Wegbeheerders hebben behoefte aan een professioneel en zo volledig mogelijk inzicht in de verkeersveiligheid op bepaalde locaties.

Denk aan een top tien voor gemeenten van de kruispunten met de meeste ongevallen, en data over de betrokkenheid van bijvoorbeeld fietsers.”

GPS als bron

VIA heeft een passie voor veiligheid en creëert vanuit die drive een goed beeld van wat er op straat gebeurt. Hiervoor heeft het de handen ineen geslagen met HERE, aanbieder van locatie-gerelateerde cloud-diensten, real time verkeersinformatie en kaarten. “Veel auto’s hebben tegenwoordig GPS.

Ze slaan om de zoveel tijd GPS-coördinaten op. Wij gebruiken ‘Traffic Analytics Speed Data’ van HERE om de snelheidsdata te achterhalen van een grote hoeveelheid auto’s op een grote hoeveelheid trajecten. Deze data gebruiken we in onze software. Op basis daarvan maken we kant-en-klare geografische kaarten.

Die laten onder meer zien waar automobilisten te hard rijden, op welke locaties er vaak files staan en op welke plekken er geluidsoverlast of veel emissies optreden. Ze worden gebruikt door wegbeheerders zoals gemeenten voor hun verkeers- en vervoersbeleid.

Door heel Nederland liggen op dit moment veel meetpunten om het verkeer te meten.

Door heel Nederland liggen op dit moment veel meetpunten om het verkeer te meten. Onze manier van dataverzameling is een stuk goedkoper, eenvoudiger en voor een dicht wegennet. Van bijna alle wegen in Nederland kunnen we per rijrichting en elke 15 minuten zien hoe hard er wordt gereden.”

Met een enorme berg aan data is gedetailleerd onderzoek naar het ontstaan van situaties, zoals files, mogelijk en kan er gericht iets tegen worden ondernomen. Een andere afstelling van verkeerslichten bijvoorbeeld. “Ongevallenstippen op de kaarten laten direct zien wat eruit springt en waar de maatregelen zijn vereist.

Denk bijvoorbeeld ook aan zicht naar rechts dat slecht is. Of de moeite die afslaande auto’s hebben met rechtdoor rijdende fietsers.” Omdat data ook van voorgaande jaren beschikbaar zijn, behoort evaluatie van (smart mobility)maatregelen eveneens tot de opties.

“We zien vrij snel hoezeer de doorstroming en reistijd op een traject in een jaar tijd zijn verbeterd. Data geven ons dus meer grip op de situatie. Daarnaast zien we wat de gevolgen zijn van een file, zoals de vertraging die ontstaat in omliggende dorpen of de keuze voor sluiproutes.”

Data uit ongevallen

De politie heeft ook toegang tot deze data en dat zorgt er volgens Donkers voor dat ook zij gerichter te werk kan gaan. Wanneer er inzicht is in waar de maximumsnelheid vaak wordt overschreden en ongevallen zich relatief vaak voordoen, zijn toezicht en handhaving veel gerichter in te zetten.

VIA werkt eveneens samen met de politie, en met het Verbond van Verzekeraars, in STAR. Het staat voor Smart Traffic Accident Reporting en behelst de registratie van ongevallen. Een belangrijke tool in STAR is de app MobielSchadeMelden.nl die door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met VIA is ontwikkeld en die nu al het Europees Schadeformulier vervangt.

Dankzij de automobilist vergaren we veel informatie over de exacte locatie van een ongeval.

Na een ongeval vult de automobilist alle informatie in via de app, waarop deze direct bij de verzekeraar terechtkomt. Dankzij de samenwerking in STAR heeft ook VIA toegang tot die gegevens. “Deze efficiënte manier van dataverzameling noemen we Crowd Data Collection. Dankzij de automobilist vergaren we veel informatie over de exacte locatie van een ongeval, het tijdstip, wie de betrokkenen zijn en over de bewegingen vooraf.

De hoeveelheid aan informatie helpt beter te onderzoeken wat de oorzaak is en maakt vergelijkingen met eerdere en soortgelijke ongevallen mogelijk. Data uit de app komt dus ook weer ten goede aan de verkeersveiligheid. Bovendien zegt het meer dan statistieken. Het ene ongeval is het andere niet; nu hebben we een veel beter beeld van wat zich precies op een locatie heeft afgespeeld.”

Verkeersadvies

In smart mobility staan de ontwikkelingen niet stil. Bij VIA evenmin. Zo moet de software die het bedrijf ontwikkelt volgens Donkers overgaan naar een nieuwe generatie en een nieuwe rol gaan spelen. “Onze software gaat steeds meer als regisseur werken; niet alleen inzicht geven maar klanten ook begeleiden en adviseren.

Aan het eind van het jaar leveren we gemeenten een volledig geautomatiseerde rapportage. Die kan in feite direct de kant op van de wethouder en geeft feilloos aan waar de problemen zitten in het verkeer. Denk aan onveilige knooppunten of doelgroepen die beter kunnen worden voorgelicht.

Verder is het ons streven om minimaal informatie over 200.000 verkeersongevallen te registreren van de jaarlijkse 400.000 die Nederland telt. Wanneer we meer inzicht hebben in factoren als snelheden kunnen we prioriteiten stellen voor verkeerssituaties en geschikte maatregelen treffen om deze veiliger te maken.”