Bram Hendrix

Bram Hendrix
AutomotiveNL

“Connectiviteit in mobiliteit verbetert de veiligheid en voorkomt een deel van de verkeersdoden. Op dit moment bevinden we ons op een interessant punt: we moeten de transitie van start-up naar scale-up maken. De vraag is hoe we die schaalvergroting in goede banen leiden.

Een moderne auto produceert enorm veel data, wel honderd terrabyte per uur. Daar zit veel onzinnige informatie bij maar ook veel relevante. Wat gebeurt daarmee? En wie heeft toegang tot die data?

Belangrijke vragen, aangezien dataverkeer honderd procent betrouwbaar moet zijn”, zegt Bram Hendrix van AutomotiveNL, een clusterorganisatie die zich onder meer bezighoudt met Smart Mobility.

Veiligheid door connectiviteit

Het aantal toepassingen met data in mobiliteit is dankzij de enorme rekenkracht, snelheid, en prijsdaling van zeer kleine chips bijna talloos. Hendrix noemt een voorbeeld: “In Helmond communiceerden vrachtwagens in een test met verkeerslichten.

Als een auto een licht naderde, ontving het licht een signaal waarop het één of twee seconden langer groen bleef. De lichten communiceerden eveneens bij welke snelheid de wagens een groen licht zouden treffen. De test, met veertien verkeerslichten, resulteerde in een betere doorstroming, meer comfort bij de chauffeur en een brandstofbesparing van dertien procent.”

Connected cars (personenvervoer) dringen kopstaartbotsingen en files terug, zegt Hendrix. Bovendien kunnen ze elkaar vertellen waar de files zich bevinden. Daarnaast zijn slimme auto’s in staat via data te melden op welke locatie op de weg de schokdempers reageren.

"Connected cars (personenvervoer) dringen kopstaartbotsingen en files terug."

Wanneer uit data van andere auto’s blijkt dat zij dit probleem ook ervaren, kan dit duiden op een gat in de weg en kan het onderhoudsprogramma voor wegen hierop worden aangepast. Eenzelfde werkwijze is denkbaar met ABS-systemen.

Als uit data van meerdere auto’s blijkt dat ze allemaal problemen ervaren in een bepaalde bocht, is het euvel vrij snel en gericht aan te pakken. “Connectiviteit in mobiliteit zorgt dus op meerdere fronten voor meer veiligheid in het verkeer.”

Betrouwbare berichten voor automatisch rijden

Slimme voertuigen genereren veel data en daar moet secuur mee worden omgesprongen. Op zijn minst om het gevoel bespied te worden in een Big Brother-achtige setting weg te nemen. “Het gaat dan ook niemand iets aan waar je precies vandaan komt en heengaat.

Hoewel de meeste mensen niets te verbergen hebben, moet data niet op straat komen te liggen en, erger nog, in verkeerde handen vallen. En, zeker wanneer we overschakelen op automatisch rijden dienen de berichten die auto’s ontvangen honderd procent betrouwbaar te zijn.

Een praktijkvoorbeeld van zo’n bericht is de geadviseerde snelheid op bepaalde weggedeelten die de veiligheid kan verhogen. Je moet er niet aan denken dat je verkeerde informatie doorkrijgt en moet te allen tijde blind op die data kunnen varen. De security van berichten moet dus gewaarborgd zijn.

"De security van berichten moet dus gewaarborgd zijn."

Gelukkig is er aantal grote spelers in Nederland dat intelligente chips heeft ontwikkeld die deze berichten versleutelen. Van wezenlijk belang, want bij het vergroten van de schaal moet er in zeer korte tijd enorm veel data van A naar B.”

Smart exportproduct

Een nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is hierbij strikt noodzakelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar, zegt Hendrix. De overheid heeft hierbij een andere rol dan voorheen en schept de kaders die het bedrijfsleven invult voor veiligheid en doorstroming.

“Nederland is gelukkig heel goed in die samenwerking. Zo worden er wegen afgesloten om uitvoerig te kunnen testen. Kom daar maar eens om in andere landen. Bovendien beschikken we over een hoogstaande infrastructuur en over zeer innovatieve marktpartijen.

Dat alles zorgt ervoor dat Nederland een grote kans heeft om voorop te lopen in Smart Mobility, waardoor het ook een fantastisch exportproduct in handen heeft.”