Bjorn Heijligers
Zelfstandig Adviseur


Berry Vetjens
TNO

“Met behulp van datamining en slimme algoritmes kun je zien waar en wanneer welke files voorkomen en wat de afhankelijkheden onderling zijn. Zo is het mogelijk om een reistijdvoorspelling te doen, en niet alleen maar files te melden.” Berry Vetjens, principal Business Director Urbanisation TNO licht verder toe: door betere informatie over het verwachte gebruik van de weg (zoals snelheid en drukte), kan het verkeer in goede banen worden geleid om daarmee reistijden te verkorten en files te voorkomen.

TNO onderzoekt daarom de rol van alternatieve databronnen voor het dagelijkse verkeersmanagement en verkeersinformatiesystemen (waaronder ook de ‘in car’ diensten, zoals de slimme route apps op de telefoon). Dergelijke databronnen kunnen ook worden ingezet voor het verkrijgen van inzicht in neveneffecten van verkeer dat een sluiproute kiest vanwege een verkeersongeval of wegopbreking.

Voorspellingen in plaats van verkeersinformatie

“Actuele verkeersinformatie is eigenlijk nutteloos,” beaamt Heijligers. “Je hebt er niks aan als je te horen krijgt dat er een file staat op de weg waar jij op rijdt. Voor een alternatieve route is het te laat en als je nog niet bij de file in de buurt bent, heb je er weinig aan, want je krijgt niet te weten hoe lang de vertraging is als je eenmaal bij de file arriveert. Met voorspellingen creëer je veel meer keuzemomenten.

"Wat je wilt zijn systemen die de uitzonderingen op de normale situatie kunnen voorspellen.”

Voor de zakelijke rijder is het vooral belangrijk om de onverwachte vertragingen beter in kaart te krijgen. Een waarschuwing voordat je het huis uit gaat geeft je de mogelijkheid om nog een andere modaliteit te kiezen, je afspraak te verzetten of op een andere locatie af te spreken. Ook heb je onderweg meer alternatieve routes.

Als je ‘s ochtends onderweg naar kantoor altijd een kwartier in de file staat heb je geen app nodig die je dat vertelt. Wat je wilt zijn systemen die de uitzonderingen op de normale situatie kunnen voorspellen.”

Smart Urban Mobility: Lees meer over bereikbare, maar gezonde steden.
 

Praktijkproef Amsterdam

“In Amsterdam werd daar, onder andere in het consortium ‘Amsterdam Onderweg’, al een grootschalige proef mee gedraaid”, benoemt Vetjens. “Met behulp van een app op een smartphone (SuperRoute), kregen de deelnemers gepersonaliseerd reisadvies. De app wordt gevoed door een geavanceerd systeem waarmee de verkeerssituatie voorspeld kan worden voor de komende 30 tot 60 minuten. In dit systeem worden diverse databronnen, zoals detectors in de weg, camera’s, bluetooth detectors en data uit de app zelf elke 5 minuten samengevoegd om een compleet beeld van de verkeerssituatie te construeren.

Vervolgens wordt door middel van een serie intelligentie voorspellers de verkeerssituatie een uur vooruit voorspeld. Binnen deze virtuele werkelijkheid wordt door middel van slimme route-algoritmen de verkeerssituatie geoptimaliseerd, en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld iedereen dezelfde kant wordt opgestuurd bij een ongeval.

"Wat je nodig hebt zijn innoverende overheidsinstanties die het mogelijk maken voor bedrijven om te innoveren en tegelijk het algemeen belang behartigen".

Publiek-private samenwerking

Nederland is koploper als het gaat om innovaties in het verkeer. “De publiek-private samenwerking is daarbij cruciaal,” zegt Heijligers. "Wat je nodig hebt zijn innoverende overheidsinstanties die het mogelijk maken voor bedrijven om te innoveren en tegelijk het algemeen belang behartigen".

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), een samenwerkingsverband van de grote publieke wegbeheerders, is daar een mooi voorbeeld van. Zij zijn als overheidsinstantie echt bezig om vernieuwing te realiseren. Naast klassieke meetinstrumenten, zoals de kentekencamera’s en lussen in de weg, streven zij nu ook het gebruik van floating car data, bijvoorbeeld GPS-gegevens, na.

‘Privacy en veiligheid moeten hoog in het vaandel staan’

Het gebruik van mobiele telefoons voor verkeersvoorspellingen is volgens Heijligers heel logisch. “Een mobiel is eigenlijk niets anders dan een locatiebepalingssysteem. Als je met iemand belt wordt impliciet je locatie bepaald en providers weten theoretisch altijd waar iedereen is.

Deze informatie moet versleuteld en geanonimiseerd worden, want privacy en veiligheid zijn zeer belangrijk. Bedrijven moeten dit hoog in het vandaal hebben staan en secuur met deze gegevens omgaan.”