Zakelijke mobiliteit zal nooit meer hetzelfde zijn. Nederland bevindt zich middenin een transitie. Lector Future Mobility Frank Rieck van de Hogeschool Rotterdam schetst de drie grote trends die nu spelen. 

Nummer 1

Elektrificatie

“Elektrificatie van vervoer is een belangrijke trend die inspeelt op twee hoofddoelen: nul emissies en nul energieverspilling. Begrippen zoals schoon, stil en zuinig zijn van toenemend belang. De voordelen voor (zakelijke) gebruikers zijn evident.

Niet alleen komen deze meer ontspannen aan op de plaats van bestemming dankzij het rijcomfort van elektrische auto’s, ook nemen de bedrijfskosten ermee af gezien de energiezuinigheid. Inmiddels leverde elektrificatie van vervoer al tienduizenden nieuwe banen op.

Voor een deel draagt de laadinfrastructuur met nieuwe diensten voor elektrisch rijden daar zorg voor, maar er zijn in Nederland ook elektrische bussen en vrachtwagens in ontwikkeling. De auto-industrie is weer bloeiend met nieuwe initiatieven die zijn ontstaan als gevolg van deze trend.”

Nummer 2

Automatisering

“Automatisering beantwoordt aan de lang gekoesterde wens van nul ongelukken en nul congestie. De eerste is helder, de tweede ook: iedereen wil minder file. Een groot deel van de files wordt veroorzaakt door ongelukken. Door auto’s nog verder te automatiseren kunnen we die gelukkig steeds beter voorkomen.

Een praktijkvoorbeeld van automatisering zijn de zogeheten advanced drivers assistance systems. Dit zijn systemen die de chauffeur ondersteunen met meldingen over de maximaal toegestane snelheid, gevaarlijke situaties en waar eventueel gevaar dreigt.

In de toekomst kunnen we ook dankzij communicatie tussen auto’s onderling ongelukken voor zijn. Zelfrijdende auto’s dragen enorm bij aan veiligheid. Zo hebben ze functies waardoor ze niet te hard rijden en tijdig kunnen sturen en remmen. Het duurt niet lang meer voor automobilisten het stuur kunnen loslaten wanneer ze dat wensen en de auto het overneemt.

Voor ondernemers levert de automatisering gouden kansen met talloze nieuwe producten als gevolg. De zakelijke rijder profiteert van de slimme auto op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld doordat de auto is gekoppeld aan zijn agenda en op het juiste moment klaarstaat. Dankzij technologie is er steeds meer zekerheid over aankomsttijden. Dat betekent enorm veel efficiencywinst voor werkend Nederland.”

Nummer 3

E-sharing

“Het delen van vervoer ten slotte, is een trend die inspeelt op de economisch noodzakelijke behoefte aan nul lege voertuigen en nul vaste kosten. Steeds meer vervoerders willen af van auto’s die niet goed bezet zijn en gaan zo ruimte- en brandstofverspilling tegen.

The Internet of Things – dat bestaat uit met elkaar in verbinding staande apparaten – dient als ondersteuning. Zo stelt het auto’s in staat het te communiceren wanneer ze leeg zijn, zodat de bezettingsgraad kan worden verhoogd. Bij bijvoorbeeld vrachtwagens is grote winst te behalen; als die 90 procent van de tijd vol zitten, dalen de vervoerskosten per product aanzienlijk.

Het streven naar nul vaste kosten leeft eveneens onder de individuele zakelijke rijders. Het is zonde dat veel van de auto’s 95 procent van de tijd stilstaan, vooral gezien de hoge kosten die met een auto zijn gemoeid.

Met technologie en internet wordt het delen van auto’s steeds makkelijker en kan iemand maandelijks niet honderden euro’s maar tientjes kwijt zijn aan vervoer. De automobilist wil steeds minder graag voor iets betalen wat hij nauwelijks gebruikt.”

Verwachtingen toekomst

“De huidige en gelijktijdig optredende trends hebben verschillende voordelen. Dat mobiliteit veel efficiënter wordt is een van de grootste. Ze hebben ook invloed op de infrastructuur. Zo krijgen parkeerplaatsen bijvoorbeeld minder nut. Deze vervangen door parken in stedelijk gebied zorgt dat de leefbaarheid er aanzienlijk kan verbeteren.

Ik verwacht dat we tegen  2030 niet beter weten dan dat mobiliteit smart is, en dat onze perceptie is veranderd. De slimme auto is in plaats van een statussymbool dan veel meer een gebruiksmiddel.”