Download: Download hier het gehele onderzoek!
 

Het NZO 2015 geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond de zakenauto. Na jaren van economische stilstand gaat het veel bedrijven weer voor de wind. Het belang van kostenbesparing van bedrijven op mobiliteit neemt af. Zo stond het vorig jaar nog met stip bovenaan de agenda. Het creëren van flexibiliteit wordt belangrijker. Volgens het NZO zijn zakelijke rijders minder milieu- en kostenbewust. Opvallend is de hoge interesse voor Tesla, Land Rover, Jaguar, Mercedes en Mazda.  

Sleutelrol leasemaatschappij

De leasemaatschappij is de belangrijkste mobiliteitspartner voor ondernemers, gevolgd door de merkdealer. Bedrijven staan welwillend tegenover privélease. Rijders van een zakelijke auto hebben ondertussen een duidelijker beeld van privélease en dat leidt ertoe dat zij terughoudend zijn ten aanzien van privélease als vervanger van de auto van de zaak.

Er is sprake van grote financiële risico's bij werkgevers met poolauto's (Brancheregeling Deelauto Privégebruik). De nieuwe fiscale wetgeving in 2017 vraagt om aanvullend onderzoek, een primeur bij het NZO.

Download: Download hier het gehele onderzoek!