Renate Hemerik

Renate Hemerik
Directeur VNA

Binnen het leaseaanbod is privélease zich de laatste tijd aardig in de kijker aan het spelen. In het verleden is vaker geprobeerd privélease te lanceren, zonder al te veel positieve resultaten. Maar de tijd lijkt nu rijp voor succes, denkt Hemerik.

’Bezit’ is minder belangrijk geworden en ‘gebruik’ is helemaal in. “Je ziet dat mensen vaker auto’s delen met anderen. En doordat consumenten minder makkelijk aan financiering bij banken kunnen komen is het interessant om de financiering anders te regelen.

Autoleasing

Autoleasing is voor de consument dan een goede oplossing.” In die situatie blijkt vooral ‘operational lease’ aantrekkelijk, omdat daarmee voor een bepaalde periode en een bepaald aantal kilometers een vergoeding wordt overeengekomen voor zorgeloze mobiliteit.

“Bij operationele lease draagt de consument alleen het gebruik van het voertuig en is onderhoud, reparatie, schade en bijvoorbeeld het restwaarderisico voor rekening van de leasemaatschappij.”

“Het bewustzijn op het consumentendomein is erg belangrijk."

Andere wetten en verplichtingen

Voor het aanbieden van producten met een financiële verplichting aan consumenten gelden andere wetten en verplichtingen dan bij overeenkomsten met bedrijven. En dat betekent even omschakelen voor de autoleasemaatschappijen. Hemerik: “Het bewustzijn op het consumentendomein is erg belangrijk. Aanbieders zullen goed moeten weten aan welke eisen en verplichtingen ze moeten voldoen en de consument moet goed worden geïnformeerd.”

Behoefte in kaart

De inzet van schonere en zuinigere auto’s zal de komende jaren onverminderd doorzetten, maar Hemerik ziet ook een toenemende behoefte aan ondersteuning bij een optimale inzet en optimaal gebruik van die auto’s.

“Bijna een kwart van de totale autokosten bestaat uit brandstof. Het loont dus om af te wegen of rijders niet anders kunnen omgaan met hun mobiliteit. Dat begint bij de afweging of iemand wel een reis moet gaan maken en als dat zo is hoe men die reis maakt. En, als dat met de auto is, hoe je zo zuinig mogelijk kunt rijden. Daar ondersteunen autoleasemaatschappijen wagenparkbeheerders steeds meer in.” Deze gedachte vertaalt zich ook door in het denken in mobiliteitsbudgetten. Ook daarin kan de leasebranche een rol vervullen, stelt Hemerik.

Er is een prikkel nodig om deze automarkt aantrekkelijk te maken voor tweedehandskopers.

Tweedehands hybrides

De afgelopen jaren is het aantal plug-in hybrides op de weg flink toegenomen. Een resultaat van gunstige fiscale maatregelen. Aangezien deze zich vooral op de aanschaf en bijtelling van auto’s richt, voorziet Hemerik uitdagingen voor de komende jaren. Er komen steeds meer plug-in hybrides die aan het einde van hun leasecontract zijn en dus verkocht moeten worden naar de tweedehandsmarkt.

Recente ervaringen leren dat deze auto’s al gauw een nieuw thuis vinden in het buitenland, waar degene die zo’n auto koopt gebruik kan maken van gunstige maatregelen. Zoals in Moskou, waar taxichauffeurs gestimuleerd worden om plug-in hybrides te rijden. Dat betekent dat de wagens van de Nederlandse markt verdwijnen, voordat we de volledige (CO2-)voordelen hebben kunnen genieten, waarvoor ze gesubsidieerd worden.

Creativiteit vereist

Er is een prikkel nodig om deze automarkt aantrekkelijk te maken voor tweedehandskopers. Stimulerende maatregelen hoeven volgens Hemerik niet per definitie belastingvoordelen te zijn. Breder denken is gewenst. “Je kunt plug-in hybrides voorrang geven bij parkeren, vrijstellen van veerpontkosten, van parkeergelden of ze over de busbaan laten rijden.

Er zijn privileges te bedenken die het interessant maken om zo’n tweedehandsauto te gaan rijden. Met de komende golf van tweedehands auto’s is het belangrijk dat we ons daar nu met enige creativiteit over buigen.”