Els van Batum
Directeur Personeel en Organisatie bij Bilderberg

Els van Batum is directeur Personeel en Organisatie en vanuit haar taak ook verantwoordelijk voor het leasebeleid. Bilderberg kent al enige jaren het ‘Bewust Bilderberg’ beleid. Dit beleid is van toepassing op een groot aantal facetten.

Els van Batum: “Van duurzaamheidcursussen voor nieuwe en vaste medewerkers, eten en drinken gebaseerd op Bilderberg receptuur en het gebruik van uitsluitend ecologisch verantwoorde schoonmaakproducten, de introductie van een nieuw meetingconcept met actieve breaks tot en met water- en energiebesparingprogramma’s. En – heel belangrijk – binnen de organisatie willen we op een duurzame manier met elkaar omgaan.

Technologische, economische en demografische ontwikkelingen vragen dat wij de relatie tussen werkgever en medewerker op een moderne wijze inrichten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat mensen hun kennis en competenties blijven ontwikkelen, dan behouden ze ook hun passie.”

Duidelijke grenzen

Een kritische houding ten opzichte van het bestaande wagenpark maakte ook onderdeel uit van de duurzame strategie. “Een belangrijk kenmerk van leaseauto’s is emotie. Mensen onderscheiden zich daardoor binnen een organisatie en we hadden een ruimhartig leasebeleid. Het was dus niet makkelijk om de leaseregeling op de helling te zetten. We hebben de grenzen streng gesteld: dit is het beleid, zo gaan we het doen.”

Zuiniger, milieuvriendelijker en goedkoper

Bilderberg koos voor een externe wagenparkbeheerder. “Dit is niet onze core business. Dan is het heel verstandig om je goed te laten adviseren. We hebben een nauwkeurige afweging gemaakt tussen de verschillende partijen op basis van voor ons belangrijke kernpunten. We wilden vooral een zuiniger, milieuvriendelijker en goedkoper wagenpark.

De eerste stap was het versimpelen van de autoregelingen en het onderbrengen van het wagenpark bij twee leasemaatschappijen. Daarna volgde een tender voor de auto’s van onze sales force. We vervingen de bestaande auto’s door ongeveer 30 Volkswagens Polo Bluemotion, zeer zuinige en qua leasetarief voordelige auto’s. Door onder andere de normen voor CO2 uitstoot verder aan te scherpen, hebben we belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van ons wagenpark.”

Wagenparkbeheer zorgeloos en rendementvol uitbesteden

Ellen Doeve
Directeur van ROI Fleet

Veel bedrijven en organisaties zijn op zoek naar een innovatieve oplossing voor hun mobiliteitsvraagstuk. Dat speelveld zit vol haken en ogen; belangen lopen niet altijd parallel, waardoor er slechts moeizaam tot een win-win-situatie wordt gekomen. Het kan ook anders. Het bewijs wordt geleverd door ROI Fleet.

Juiste balans vinden

Ellen Doeve is directeur van ROI Fleet. Zij kent de wensen van de klant. “Als werkgever wil je de medewerkers graag tevreden houden. Aan de ander kant zijn kostenbeheersing en MVO ook  belangrijk. Zie daar maar eens de juiste balans in te vinden. Dat doen wij dagelijks voor onze klanten. Binnenkort kunnen wij ook een ROI portal aanbieden voor zowel de berijder als het management. Met deze tool wordt de werknemer gestimuleerd bewuster en dus zuiniger te rijden.”

Laagste leasekosten

ROI Fleet focust op wagenparken vanaf 50 tot ongeveer 5.000 auto’s. Ellen Doeve: “Daarbij gaat het om zowel personenauto's als bedrijfswagens en we zijn gespecialiseerd in het managen van wagenparken met meerdere leasemaatschappijen. Deze multi-vendor strategie levert voor onze klanten de laagste leasekosten op.

Bovendien zijn wij in staat om alle rompslomp uit handen te nemen. Wij administreren, controleren, coördineren, rapporteren, adviseren en integreren, waarvoor wij als eerste Fleet Management organisatie ISO gecertificeerd zijn.”

Compleet mobiliteitsmanagement

ROI ontwikkelt zich volgens Ellen Doeve ook in snel tempo van externe professionelwagenparkbeheerder tot mobiliteitsmanager. “Samen met sterke partners zijn wij in staat om te voorzien in het gehele mobiliteitsveld. Van apparatuur voor het registreren van kilometers tot het verstrekken van mobiliteitskaarten en de administratieve en financiële afhandeling. Ik verwacht dat we met deze innovatieve vorm van dienstverlening binnen afzienbare tijd operationeel zijn.”