Moderner, veiliger, zuiniger en weer wat milieuvriendelijker. Gemiddeld wordt bijna de helft  van de jaarlijks nieuw aangeschafte auto’s zakelijk gebruikt en is het een goed uitgeruste middenklasser of hoger. Volgens de gegevens van het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2015 was de gemiddelde catalogusprijs 26.709 euro.

Ook een aantrekkende economie is een sterk bepalende factor in de mobiliteitskeuze.

Loyaliteit van de zakelijke rijder

Automobiel Management samen met RDC en VNA onderzoeken jaarlijks waar de voorkeuren van de zakelijke rijder liggen. Afgezet tegen de mogelijkheden die het bedrijf hem of haar biedt. De resultaten geven een accurate inkijk in het zakelijke wagenpark, de berijder en diens bedrijf. Inzicht in onder meer: welk merk komt in de gratie en welke niet? Deze jaarlijkse voorspelling blijkt uiterst nauwkeuring en biedt auto-importeurs en leasebedrijven een heldere inkijk in hun toekomst.

De loyaliteit van de zakelijke berijders ten opzichte van automerken staat al jaren sterk onder druk en was vorig jaar gemiddeld veertig procent. Daarmee is de loyaliteit ten opzichte van 2014 niet nog verder gedaald. Vooral de premium merken Mercedes, BMW en Volvo scoorden relatief hoog, zeker afgezet tegen andere volumemerken met een loyaliteit van slechts twintig procent.

Nationaal Zakenauto Onderzoek: Klik hier voor het hele onderzoek.
 

Dat een aantrekkelijke bijtelling boven milieubewustzijn een doorslaggevende rol in de keuze voor een auto speelt kwam onomstotelijk uit dit onderzoek. Maar ook dat een aantrekkende economie een sterk bepalende factor is in de mobiliteitskeuze. De bijna vierduizend geënquêteerden geven aan dat ze duidelijk minder bereid zijn hun mobiliteit milieubewuster en kostenbewuster in te richten dan een of twee jaar geleden.

Méér zakelijke rijders dan vorig jaar spreken zich duidelijker uit tégen privélease als vervanger van de auto van de zaak.

Privélease

Van de zakelijke rijders heeft 96 procent weleens gehoord van privélease. In 2014 was dat 85 procent. De bekendheid van privélease is sterk toegenomen. Het aantal gebruikers van privélease is (met 1 procent van het totaal aantal zakelijke rijders) gelijk gebleven. Gebruikers hebben zonder uitzondering positieve ervaringen met privélease. Het grootste gedeelte van de zakelijke rijders staan echter niet te springen om hierop in te spelen.

66 procent geeft aan dat het niet past binnen het beleid van de werkgever, 56 procent ziet het zelf niet zitten. Méér zakelijke rijders dan vorig jaar spreken zich duidelijker uit tégen privélease als vervanger van de auto van de zaak, van 46 procent in 2014 naar 56 procent nu.

Onderzoek in drijfveren

Automobiel Management, het onafhankelijk vakblad voor midden en hoger kader in de Nederlandse automobielbranche, houdt de dagelijkse ontwikkelingen nationaal en internationaal tegen het licht. Dat de zakelijke rijder hierin een belangrijke rol speelt mag blijken uit het jaarlijkse Nationale Zakenauto Onderzoek dat samen met RDC en VNA wordt gehouden.

Dit diepgravend onderzoek biedt inzicht in zowel de drijfveren van de zakelijke rijder als in de bedrijven die hun medewerkers zakelijk vervoer aanbieden. Het onderzoek is sinds de start in 2009 uitgegroeid tot een uiterst betrouwbaar naslagwerk waar bedrijfsleven en overheid regelmatig uit putten. In september komt de volgende editie uit.