Tijd voor een update met een autoriteit op dit gebied: prof. dr. Henk Meurs, bijzonder hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs werd bekend dat De Radboud Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven en een groot aantal maatschappelijk partners onderzoek gaan doen naar de mobiliteit van de toekomst en in het bijzonder naar mobiliteitsdiensten. Centrale vraag: Welke ontwikkelingen zullen zich voordoen bij mobiliteitsdiensten en welke rol kan de overheid vervullen om dat te bevorderen? Een mooi startpunt voor het gesprek.

We zullen in de nabije toekomst minder gericht zijn op het bezit van mobiliteitsmiddelen.

Welke ontwikkelingen spelen een rol bij toekomstige mobiliteit?

“De belangrijkste ontwikkeling is dat in de toekomst een groter deel van de mensen in een stedelijk gebied zal wonen en werken dan nu het geval is. Dat is cruciaal. Dit betekent dat de problemen rond mobiliteit zich daar zullen concentreren. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de deeleconomie. We zullen in de nabije toekomst minder gericht zijn op het bezit van mobiliteitsmiddelen.

Het delen van het gebruik wordt steeds belangrijker. Voornaamste redenen daarvoor zijn het toenemende parkeerprobleem en het inefficiënte gebruik van de auto. Daarnaast is het in steden veel makkelijker om auto’s te delen en mobiliteitsdiensten te kopen die ons op een bepaald moment het beste uitkomen. Er ontstaat grotere flexibiliteit in hoe je reist.”

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het mobiliteitsbeleid van bedrijven?

“Bedrijven kijken vanwege kostenbeheersing en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwkeuriger naar hun mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsbudget maakt daar onderdeel van uit. De werknemer gaat daar meer naar vragen, ook door de toename van het wonen en werken in de stedelijke gebieden. We zien bijvoorbeeld nu al dat een dienst als Greenwheels aan populariteit wint, ook bij de werkgever en werknemer. Daar gaan nog veel meer aanbieders van diensten bijkomen.

Het zou mooi zijn als we ze in de nabije toekomst allemaal samen kunnen brengen op een online mobiliteitsplatform, waar je als consument jouw wijze van vervoer kunt bestellen; de overheid moet dat faciliteren. In het buitenland zie je daarvan al succesvolle voorbeelden. Helsinki heeft het digitale platform Mobility-as-a-Service. Een soort abonnement waarbij je per maand recht hebt op een x aantal mobiliteitsdiensten. Ze noemen het in Finland het 'milieuvriendelijke alternatief voor particulier autobezit'.”

"Je stapt in en de auto brengt je vervolgens automatisch naar de plek van bestemming.”

Hoe spelen aanbieders van mobiliteit in op de veranderende vraag uit de markt?

“Een aantal leasemaatschappijen richt zich al op het leveren van mobiliteitsdiensten, vaak met het mobiliteitsbudget als uitgangspunt. Ze zien daar groeikansen: veel leasebedrijven richten zich op ongeveer twintig procent van de medewerkers; de andere tachtig procent heeft ook vragen en wensen op het gebied van mobiliteit. Het is zonde om je daar niet op te richten. Ook andere aanbieders zullen zich op die markt begeven, denk bijvoorbeeld aan openbaarvervoerbedrijven.

Duurzaam, flexibel en gemak zijn de kernbegrippen. Het ultieme voorbeeld? Via het online mobiliteitsplatform een elektrische auto bestellen die zonder bestuurder komt voorrijden. Je stapt in en de auto brengt je vervolgens automatisch naar de plek van bestemming.”