Zakelijke mobiliteit kost de bv Nederland jaarlijks 15 miljard euro. Tien tot twintig procent van de totale kosten van medewerkers is direct toe te schrijven aan mobiliteit. Het grootste deel (85 procent) gaat op aan gebruik van de auto, 14 procent aan openbaar vervoer en aan de fiets slechts één tot twee procent.

“Deze onbalans in gebruik van vervoermiddellen zorgt voor een ongezond leefklimaat, minder goede concurrentieposities en infrastructurele uitdagingen op het wegennet”, verklaart Jacobs.

Naar eigen wens invullen

“Flexibilisering van mobiliteit is de laatste jaren toegenomen. En dit is pas het begin van de ‘van bezit naar gebruik – revolutie’. ‘Total Cost of Ownership’ wordt ‘Total Cost of Mobility’. Zo gaat de autoregeling steeds vaker op de schop en bieden werkgevers medewerkers steeds vaker een budget om mobiliteit naar eigen wens in te vullen, bijvoorbeeld met thuiswerken, e-bike of e-scooter of gebruik van de deelauto.”

Al 87 procent van de jongere medewerkers tot 34 jaar kiest voor de snelle, goedkopere en makkelijkere vervoersoplossing en niet meer standaard voor onze ‘heilige koe’. Het zakelijke wagenpark zal binnen tien jaar voornamelijk bestaan uit slimmere, hybride motoren met alternatieve aandrijving, voorspelt Jacobs. “Daarnaast zorgen intelligente ‘connected driving’ oplossingen in de nabije toekomst voor veiliger, economischer en milieubewuster gebruik van mobiliteit.”

Autofabrikanten zetten vol in op diverse vormen van ‘driving assistance’ in hun nieuwste modellen.

Autonome auto's

Innovatie en duurzaamheid zijn ook voor ons wereldwijd speerpunten, vertelt Laarberg. “Wij kijken nu bijvoorbeeld naar, al dan niet volledig, autonoom rijden en alternatieve brandstoffen. Veiligheid en milieubewustzijn gaan hand in hand.

Autofabrikanten zetten vol in op diverse vormen van ‘driving assistance’ in hun nieuwste modellen. De volgende stap is vrijwel volledig autonome auto’s. Dit gaat gepaard met een versnelde ontwikkeling van diverse elektrische motoren. Er zullen steeds meer van deze auto’s komen. Die markt is volop in beweging.”

'Connected' de weg op

Nieuwe technologieën en innovaties zorgen voor meer veilige en milieubewuste mobiliteit, waarbij mensen ook beter geïnformeerd zijn. Zo zullen aandrijftechnologie en motormanagement verder evolueren, zodat auto’s schoner, stiller en economischer worden. Naast elektrisch zal waterstof over naar verwachting tien jaar een belangrijke rol gaan spelen.

Jacobs: “In de zeer nabije toekomst zullen gebruikers, hun voertuigen en omgeving constant met elkaar in verbinding staan, zodat we ‘connected’ op weg gaan. Denk hierbij aan apps die pro-actief informeren over de juiste rijstrook, files en oponthoud, en adviezen geven over je rijgedrag en brandstofgebruik. En die ook automatisch ingrijpen als een gevaarlijke situatie ontstaat.

Verder zullen wegbeheerders beter in staat zijn om bijvoorbeeld files tegen te gaan, waardoor zich minder ongevallen voordoen en de doorstroming beter wordt.”

"Hoogwaardige, maar misschien veel minder frequente reparatie, vraagt ook om andere bedrijfsvoering bij herstelbedrijven.”

Vragen voor verzekeraars

Deze ontwikkelingen zullen vele onderdelen van de maatschappij gaan veranderen. Ook het verzekeringslandschap. Slimme auto’s zullen bijvoorbeeld de verkeersveiligheid verhogen, maar voor verzekeraars ook vragen opwerpen. Laarberg: “Bijvoorbeeld over de verzekerbaarheid van auto’s waarin de bestuurder geen of een verminderd actieve rol heeft. Premiestelling gebeurt traditioneel aan de hand van het profiel van de bestuurder. Maar in de toekomst zijn nieuwe calculatiemodellen nodig. Wij spelen daar op in door de beste technische mensen aan ons te binden om hiermee aan de slag te gaan.”

Ook het feit dat auto’s veiliger worden heeft effect op verzekeraars en op de achterliggende keten. Het aantal en de zwaarte van schades zal immers afnemen. “En vanzelfsprekend helpen we als een klant met een elektrische auto met een lege accu komt te staan. Maar hoeveel keer? Dat zijn vragen waar we nu mee bezig zijn. Daarnaast vraagt hoogwaardige, maar misschien veel minder frequente reparatie ook om andere bedrijfsvoering bij herstelbedrijven.”

Slimmer gebruik mobiliteit

“Ook wij zien een belangrijke rol voor onszelf weggelegd in deze ontwikkelingen”, vertelt Jacobs. “Wij willen fleetmanagers, hun leidinggevenden, ondernemers en overheden inspireren, informeren en activeren tot slimmer gebruik van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan manieren om energie- en brandstofkosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, slimme organisatie van een wagenpark of betere doorstroming van verkeer door weggebruikers tijdig te informeren.”

“We willen de kennis die wij hiermee opdoen vertalen naar goede oplossingen op verzekeringsgebied en zinvolle toepassingen in het ondersteunen en servicen van onze klanten. Wij mogen bijvoorbeeld volgend jaar een van de grootste wagenparken van Nederland gaan servicen.”

"Ik denk dat we over twintig jaar het huidige verkeersbeeld gewoonweg niet meer kennen.”

Mobiliteit anders organiseren

Jacobs ziet steeds meer interesse vanuit de markt om mobiliteit anders te organiseren. “Gezien de toenemende trend naar flexibilisering en de daaraan gekoppelde noodzaak naar mulitimobiliteit, liggen er nog vele uitdagingen en kansen voor alle stakeholders.”

Laarberg: “Als bijvoorbeeld de auto en de omgeving connected worden, moet dat natuurlijk niet ophouden bij de grens. Dat vraagt om afstemming op internationaal niveau. We zien er naar uit om deze transitie de aankomende jaren gezamenlijk verder te gaan vormgeven. Ik denk dat we over twintig jaar het huidige verkeersbeeld gewoonweg niet meer kennen.”