Sandra Molenaar

Sandra Molenaar
Directeur Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ)

Foto: Corine Zijlerveld

Als vereniging behartigt de VAVDZ de belangen van zakelijke rijders. Niet alleen mensen met een leasecontract, maar iedereen die met de auto zakelijke kilometers maakt. “Als je kijkt naar ons ledenbestand zie je dat ongeveer zeventig procent een leaseauto rijdt,” vertelt Molenaar. “Beslissingen uit Den Haag, bijvoorbeeld over de bijtelling, raken de leaserijder en daar komen wij voor onze leden in actie.”

De VADVZ strijdt niet alleen als het gaat om de bijtelling. “De kilometervergoeding staat al heel lang vast op 19 cent per kilometer,” aldus Molenaar. “Als je kijkt naar de brandstofprijzen dan kan je daar net van tanken. De politiek vergeet dat onderwerp volledig.”

Prikkel

Molenaar adviseert de slimme werkgever om goed naar het brandstofgebruik van werknemers te kijken en daar op aan te sturen. “Dan heb je het per werknemer al snel over een besparing van zestig tot honderd euro per maand.

Zakelijke rijders gaan alleen letten op hun rijgedrag als ze teruggekoppeld krijgen of ze het goed of slecht doen. Wij geloven meer in belonen dan straffen. Als je mensen laat betalen naar de daadwerkelijk gereden kilometers dan moedig je aan dat mensen ook weleens denken: ‘weet je wat, ik laat de auto staan’. Nu is die prikkel er niet. Je wordt zo gestimuleerd om over alternatieven na te denken.

Als je iemand een mobiliteitsbudget geeft en je zorgt dat een werknemer er netto iets aan overhoudt als het budget niet wordt opgemaakt. Dan rijd je met een collega mee naar een afspraak. Het zorgt voor meer verantwoording bij de rijder zelf.”

“Iedereen kent de verhalen dat de hybride rijders een lage bijtelling hebben maar hun auto praktisch niet elektrisch rijden."

Profijt van privévoordeel

Semi-elektrische auto’s zijn erg in trek door de lage bijtelling. Volgens Molenaar is het echter de vraag of het de gewenste vergroening heeft bewerkstelligd. “Iedereen kent de verhalen dat de hybride rijders een lage bijtelling hebben maar hun auto praktisch niet elektrisch rijden. Die hele bijtelling is in het leven geroepen omdat een auto een verkapte vorm van loon is en daar privévoordeel mee behaalt.

Daarom zou je de rijder eigenlijk moeten belasten op basis van de mate waarin de rijder werkelijk profiteert van het privévoordeel. Nu maakt het niet uit of je de auto achtduizend of twintigduizend kilometer privé rijdt. De bijtelling blijft hetzelfde. Dat vinden wij niet fair.”

Kansen

Uit onderzoek van de VAVDZ blijkt dat bijna driekwart van de werknemers het milieu belangrijk vindt. Molenaar: “Er liggen dus kansen, maar het moet niet teveel moeite kosten. Als het geld oplevert is men bereid om meer te doen. Naarmate er meer financieel voordeel tegenover staat, zijn zakelijke rijders vaker bereid om de zakelijke auto te laten staan. Bij een netto besparing van 1.500 euro per jaar, zegt bijna veertig procent van onze leden het aantal kilometers te willen verminderen.”

Molenaar pleit voor een gestaffelde bijtelling op basis van kilometers. “In een auto met een lage bijstellingscategorie vluchten is niet in het belang van de berijder. Met een gestaffelde bijtelling en een gepaste kilometervergoeding zou het al een stuk beter zijn voor de zakelijke rijder.”