Robin Huizenga

Business manager PTV Group

“We moeten naar een robuuster systeem", zegt Robin Huizenga, business manager bij PTV Group. Nu er steeds meer data beschikbaar komt, is het zaak daar gebruik van te maken om de mobiliteit te optimaliseren. Dat geldt overigens ook voor het goederenvervoer. Nog meer asfalt is geen oplossing.

We zien nu dat meer asfalt niet zorgt voor minder files, dus we moeten veel slimmer omgaan met wat er is en daarbij vooral naar de toekomst kijken. Want rendeert nieuw asfalt nog wel met de komst van autonome voertuigen en de al maar toenemende multimodale complexiteit van onze verplaatsingen?”

Meer gebruik data

Die toekomst omvat in ieder geval autonome auto’s. “Deze hebben minder asfalt nodig omdat de afstand onderling veel korter wordt. Daarnaast gaat de deel economie een grote rol spelen bij de manier waarop we ons verplaatsen. Het bezit van een eigen auto wordt nu al minder belangrijk, een auto delen daarentegen neemt toe.

In de toekomst kiezen we voor verschillende (gecombineerde) manieren van vervoer zoals ov, fiets of deelauto, afhankelijk van doel en afstand. We gaan naar ‘Mobility as a Service’. Data speelt ook daarin een veel belangrijker rol dan nu. Data kan zorgen voor real time planning van mobiliteit.”

Data speelt ook daarin een veel belangrijker rol dan nu

Proactieve keuzes

Huizenga stelt dat de situatie van nu een versnelling is voor de toekomst. “Wij als mens vinden het vaak spannend om nieuwe dingen te proberen als we niet weten waar het ons heen gaat leiden. Nederland moet zichzelf dit inzicht gaan verschaffen en beleid formuleren om de door de markt geleide disruptie te kunnen beheersen, rekening houdende met het maatschappelijk belang en de menselijke maat.

Door proactieve keuzes te maken kunnen we er bovendien voor zorgen dat er geen grote investeringen gebeuren die achteraf onnodig blijken. Dat is allemaal al te berekenen. Maak de stip op de horizon scherper en doe vandaag iets om die stip te bereiken.”