“Duurzaamheid en flexibiliteit spelen een enorm grote rol bij fleetmanagement. Duurzaam beheer én een duurzaam wagenpark worden steeds belangrijker. Duurzaamheid zorgt voor lagere kosten, want het speelt een grote rol in de prijs van een auto.

Een zuinige auto betekent een lagere bijtelling en dat maakt een dergelijke auto gewild waardoor er snel meer vraag naar komt. Bij duurzaamheid draait het ook om lagere werkelijke CO2 uitstoot en bij ons om hergebruik van werkauto’s. Flexibiliteit werd de afgelopen jaren steeds belangrijker en dat blijft zo. Door de financiële crisis waren er fusies, faillissementen en reorganisaties die sterk wisselende behoeften met zich meebrachten. Ik zie dat nog niet zo snel veranderen, dus flexibiliteit in het omgaan met contracten en voertuigen blijft onveranderd een grote rol spelen binnen de branche.”

Een goede fleetmanager stemt alle verschillende behoeften op elkaar af.

Tevreden stakeholders

“Een goede fleetmanager bewaakt de kosten met oog voor álle stakeholders: gebruikers, betalers én leveranciers. Het beknibbelen en uitknijpen van leasemaatschappijen is niet meer van nu, de leasemaatschappij is tegenwoordig veel meer een partner van de fleetmanager.

Een goede fleetmanager stemt alle verschillende behoeften op elkaar af en zorgt voor tevredenheid bij zowel medewerkers als leveranciers. Dat betekent overigens niet dat er nooit iemand ontevreden zou kunnen zijn, want het altijd iedereen naar de zin maken is onmogelijk.”

Overload aan informatie

“Elke fleetmanager staat dagelijks voor vele uitdagingen. Mijn grootste uitdagingen zijn ‘iedereen’ tevreden zien te houden en me niet gek laten maken door de overload aan informatie die dagelijks aangeboden wordt. Tegenwoordig zijn er technologieën die alles traceerbaar maken, van snelheid tot aan het gebruiken van een knipperlicht toe.

Aanbieders van dergelijke technologieën staan dagelijks op de stoep, het is zaak om door de bomen het bos te blijven zien. Is het echt belangrijk om alles te meten en vast te leggen? En wat wil je dan bereiken met al die informatie? Voor mij geldt dat tevredenheid van alle stakeholders het belangrijkste is.”

"Kijk naar het totale aanbod, maar verlies de focus niet en blijf bij het vastgestelde beleid.”

Mobiliteit breder dan auto

“De toekomst van mobiliteit gaat veel verder dan alleen het vervoer met de auto. Openbaar vervoer en de fiets spelen daar in toenemende mate een belangrijke rol in. Alle modaliteiten gaan hier in de toekomst nog veel meer met elkaar samenwerken. Ik zie dat ook voor leasemaatschappijen; mobiliteit wordt leidend waarbij een auto een tweede of derde stap kan zijn. Natuurlijk blijft de auto heel belangrijk, maar de afweging wordt anders.

Over een aantal jaar is het normaal geworden om bij elke vervoersvraag eerst na te denken of dat de auto, het openbaar vervoer, de fiets of een combinatie van die drie de beste oplossing is. En daarvoor hoort dan nog de vraag of iemand wel echt vervoer nodig heeft, want thuis werken is in opmars. Om dat echt te laten slagen moeten managers leren hun medewerkers te vertrouwen en te sturen op output.”

“Een tip voor alle fleet- en mobiliteitsmanagers: kijk naar het totale aanbod, maar verlies de focus niet en blijf bij het vastgestelde beleid.”