Aan het woord zijn Renate Hemerik, Directeur Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, Carlo van de Weijer, Director Smart Mobility Technische Universiteit Eindhoven, Maarten Steinbuch, Tesla rijder en Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, Leo Kusters, Directeur Leefomgeving bij TNO en Patrick Langevoort, Business Development Manager bij Allego. Plaats van handeling is het kantoor van VNA in Bunnik; elektrisch voert de boventoon als de deelnemers komen aanrijden.

Renate Hemerik

“Staat niemand meer stil, vind ik te ferm geformuleerd. Als je anders omgaat met mobiliteit en de juiste technologie gebruikt, hoef je niet meer in de file te staan. Vooral voor de zakelijke automobilist is een betere voorspelbare bereikbaarheid essentieel. Daarmee voorkom je voertuigverliesuren. Overigens bizar te bedenken wat de invloed van de zelfrijdende auto kan zijn. Als we kunnen werken in de auto, betekent dat een absolute winst voor de zakelijke automobiliteit.”

Carlo van de Weijer

“Het nare van de file verdwijnt. Iedereen is tegen die tijd volledig geïnformeerd over de situatie op de weg en straks rijden de auto’s in de file zacht door en kun je werken. Op dit moment worden de meeste onplanbare files veroorzaakt door incidenten. Dit aantal neemt af omdat de auto’s met behulp van de techniek veiliger worden. Daarnaast zullen we tegen die tijd nog flexibeler om kunnen gaan met onze werktijden, waardoor het verkeer meer over de dag wordt gespreid. Verder moeten we nog wat complexe zaken uit het wegennet halen en de spitsstroken en verschillen in maximum snelheden weghalen. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in de techniek van de auto.”

Patrick Langevoort

“Door spreiden van werktijden hoef je nu al niet meer ongepland in een reguliere file te staan. Wat wij als bedrijf in het kader van het nieuwe werken hebben gedaan, is het bieden van meer vrijheid. Daar wordt relatief gezien nog weinig gebruik van gemaakt, omdat men de sociale cohesie ook waardeert en een zekere keuze maakt voor het vertrouwde. Door steeds betere informatievoorzieningen proberen we daar wel verandering in te brengen. Daarin heb je voorlopers nodig en een lange adem. Uiteindelijk zal het voor iedereen in zijn of haar behoefte kunnen voorzien en z’n vruchten gaan afwerpen.”

Leo Kusters

“De groei van de vloot zal doorgaan, vooral als de economie weer aantrekt. Met het openbaar vervoer vangen we dat niet op. Voor het nieuwe werken geldt wel dat vooral hoog opgeleiden daar gebruik van (kunnen) maken. Dat gebruik zal niet substantieel toenemen, daar moet de winst dus niet van komen. In de stelling zou ik ‘staat’ willen vervangen door ‘rijdt’. De gemiddelde snelheid in de file neemt toe. Net als de veiligheid. De techniek zal het mogelijk maken dat we ook in de rijdende file kunnen werken. De leaserijder zal daar het eerste de lol van inzien. Vanaf 2015 worden de eerste auto’s met die communicatietechnologie uitgerust.”

"Mobiliteit kost nog te veel en de maatschappij loopt achter de techniek aan."

Maarten Steinbuch

“2025 is wel heel snel. Omdat auto’s steeds beter worden, zal het vervangen steeds langer worden uitgesteld. Daarom verwacht ik dat in 2025 nog maar ongeveer de helft van de auto’s de nieuwste techniek zal hebben. Los daarvan is het ook goed om te kijken naar de toename van automobiliteit. Volgens mij neemt in de westerse landen het fileprobleem alleen maar toe. Er zijn nog veel knelpunten. Meer asfalt is niet de oplossing. Een toename van het flexibel werken zou ook voor verlichting kunnen zorgen. Daar staat weer tegenover dat we langer door moeten werken. Daardoor neemt de mobiliteit verder toe. Ook door een toename van het recreatieve verkeer. Echt rustiger op de weg zal het dus niet worden.”

Maarten Steinbuch

“Als je auto’s kunt uitrusten met technologie waarmee je ongelukken voorkomt, dan levert dat economische winst op. Datzelfde geldt voor het beperken van de uitstoot van CO2. Alle maatregelen moeten daarop zijn gericht. Daarom vind ik het bizar dat we in Nederland hebben besloten om voor veel baanvakken 130 km per uur in te voeren. Het is bewezen slecht voor de gezondheid, en slecht voor het milieu. Zonder voldoende aandacht voor duurzaamheid boeken we te weinig winst met techniek. Bovendien investeren we in Nederland te weinig in duurzaamheid voor de opwekking van elektrische energie. Als we niet oppassen, gaan we achterlopen. Zonnecellen op het dak en een elektrische auto voor de deur zou de perfecte combinatie zijn.”

Carlo van de Weijer

“Files, ongevallen en vervuiling door mobiliteit kosten de maatschappij drie tot vijf procent van het bruto nationaal product, waarbij ‘ongevallen’ de grootste kostenpost is. In Nederland zie je op dit moment dat de nadruk ligt op kleine auto’s die vaak niet zijn voorzien van nieuwe technieken om ongelukken te voorkomen. Dat komt door alle aandacht voor het reduceren van CO2-uitstoot. In de Autobrief van het kabinet moet veel aandacht komen voor de introductie van nieuwe technieken met fiscaal voordeel, waardoor we het aantal ongelukken sterk kunnen terugbrengen. Een euro geïnvesteerd in veiligheid levert meer economische winst op dan investeren in schonere auto’s, en ik denk zelfs dat onder de streep de milieuwinst van die slimme technieken minstens zo groot zal zijn.”

Leo Kusters

“Je zou de stelling ook kunnen omdraaien. Techniek volgt de mens onvoldoende en daardoor heeft techniek de mens nog onvoldoende geholpen. We hadden bijvoorbeeld al veel verder moeten zijn in de ontwikkeling van accu’s. De actieradius laat nog te wensen over. Aan de andere kant kan het bij de ontwikkeling van techniek ook te snel gaan. Kijk naar Duitsland, daar zijn ze doorgeschoten met zonne-energie en windturbines. Je moet dat goed doseren en voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht. Elektrische auto’s zijn waardeloos zonder groene energiepolitiek. Hoe passen nieuwe kolencentrales daar bijvoorbeeld in?”

Renate Hemerik

“We hebben een omslag nodig in de maatschappij om het gebruik van mobiliteit te verbeteren. Als je kijkt naar zakelijke mobiliteit, dan wordt het gros van de mensen gedreven door de financiële prikkel. Het fiscale stelsel is een absolute bottleneck voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Het stelsel moet op de schop! Belasting heffen op werkelijk gebruik is een game changer. Daarnaast moeten we zuinig zijn op de company car. Die stelt ons in staat om allerlei doelstellingen te behalen op mobiliteit. Door de company car kan ons Nederlandse wagenpark in rap tempo vergroenen en veiliger worden. Daarnaast zijn het de eerste auto’s die worden voorzien van de nieuwste communicatietechnologie die zo broodnodig is.”

Patrick Langevoort

“Voor de toekomst van onze mobiliteit kijk ik heel nadrukkelijk naar alle bereikbare alternatieven, zoals openbaar vervoer, elektrische auto’s en pool-/deelauto’s. Waarbij de keuze voor het vervoersmiddel  in de toekomst meer zal uitgaan van het gebruik in plaats van het primaire bezit. We streven ernaar dat onze mensen zich kunnen identificeren met en handelen naar organisatiedoelstellingen. Als het puur om het werk gaat, lukt dat. Mobiliteit is toch een ander verhaal. Dat raakt naast het werk vaak ook aan de privésituatie en de levensfase van de medewerker, die de keuze mede bepalen. Wij kunnen natuurlijk wel de kleine auto introduceren als basiskeuze in het wagenpark, maar die kan niet voldoen aan de incidentele piekbehoefte die een gezinssituatie met zich meebrengt. Daarbij komt dat leaseorganisaties vooralsnog vooral autogeoriënteerd zijn. Flexibilisering vanuit het aanbod én vanuit de klant gaan denken zal ook voor hen meer toekomstgerichte oplossingen bieden.”