Het voorkomen van schade is van groot belang

“Een wagenparkbeheerder heeft behoefte aan een goede oplossing tegen een goede prijs. Wij denken met onze klanten mee en kijken verder dan alleen de schadecijfers. We kijken naar de wens van de klant en wat wij aan kunnen bieden. Schade-analyse biedt inzicht en met deze informatie werken wij continu aan nieuwe preventieve maatregelen om de schadelast te beperken. In die zin zijn wij partners in business.”

“Met de data-analyse kunnen we trends bepalen en deze proberen te elimineren zodat er minder schade ontstaat."

Bewustwording creëren

Zowel de verzekeraar als de wagenparkbeheerder willen maar één ding; schade voorkomen. “Met de data-analyse kunnen we trends bepalen en deze proberen te elimineren zodat er minder schade ontstaat. Door die trends zichtbaar te maken, creëren we inzicht dat kan leiden tot een vermindering van dergelijke schade.

We hebben een eigen fleetmanager die werkt aan een gericht plan van aanpak bij bedrijven. Door in gesprek te gaan met medewerkers wordt er gewerkt aan bewustwording, geïnventariseerd welke punten aandacht behoeven en wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten kunnen zijn van preventieve maatregelen. Het reduceren van schades beïnvloedt niet alleen de premies, maar het bespaart ook veel kostbare tijd die verloren gaat bij de afhandeling en reparatie van schades.”

Stop loss constructie

Elke wagenparkbeheerder - of het nu om personen -, bestel-, of vrachtauto’s gaat, heeft te maken met een eigen risico. “Wij bieden grote wagenparkbeheerders ‘stop loss’. Bij een Stop Loss contract geldt naast een eigen risico per voertuig, ook een eigen risico voor het gehele wagenpark. Dat wordt het ‘eigen behoud’ genoemd.

Het eigen behoud wordt door de klant bij Delta Lloyd in een schadedepot gestort. Als er minder schades worden gereden dan in het depot is gestort, krijgt de klant het bedrag teruggestort. Door deze constructie wordt de verzekeringspremie lager dan bij een reguliere wagenparkverzekering.”

Wij zien deze toekomstige manier van werken als een win-win situatie.

Realtime data verzamelen

Ook technologische ontwikkelingen kunnen helpen om schade te beperken. “In de toekomst wordt het mogelijk om gegevens real-time te delen. Volgens het ‘Pay How You Drive’ principe wordt elke auto voorzien van een meetkastje en de gegevens leveren inzicht in het rijgedrag per chauffeur. Dat helpt om een snelle bedrijfsvoering te stimuleren en het werkt preventieverhogend. Deze ontwikkeling is een uitdaging voor verzekeraars, een uitdaging waar we naar uitkijken.

Met real-time gegevens kunnen onze fleetmanagers per chauffeur, per dag en zelfs per uur aantonen welke schade is gereden. De directie van het bedrijf kan dan stappen ondernemen, bijvoorbeeld door een chauffeur die veel schade rijdt bij te laten scholen. Wij zien deze toekomstige manier van werken als een win-win situatie. Het bedrijf maakt minder kosten door verminderde schades en lagere premies en de verzekeraar hoeft minder uit te keren.”