“Ons bedrijf is actief in onderhoud en renovatie van vastgoed voor institutionele beleggers en woningcorporaties. Onze servicedienst staat 24/7 paraat om onze opdrachtgevers te ontzorgen door alle servicewerkzaamheden voor en namens hen te verrichten. We streven naar optimale tevredenheid van onze opdrachtgevers én van hun huurders.”

Jansen Huybregts verlangt van de eigen leveranciers dezelfde service. “Een auto is voor ons een stuk gereedschap en daarom brachten we het complete beheer onder bij een partij die alles voor ons regelt op dat gebied: onderhoud, vervanging, reparaties en schaderegeling.”

"Er is een vast bedrag per maand per auto en dat resulteert in een overzichtelijke netto totaalprijs zonder verrassingen.”

Flexibiliteit

Het grootste voordeel voor van Kroonenburg is de flexibiliteit. “Wij werken continu en daar moet ons wagenpark op berekend zijn. Bij het aflopen van leasecontracten bekijken we of er een nieuwe moet komen. Soms huren we een extra auto uit de beschikbare huurvloot. Blijkt later dat de auto blijvend nodig is, dan komt er een leasecontract bij. Blijkt het niet nodig, dan gaat de auto terug.

Zijn er teveel auto’s of voldoet een model bedrijfsauto niet aan onze wensen, dan is er de mogelijkheid om het wagenpark af te bouwen of om een model bedrijfsauto om te ruilen voor een ander model.”


Wijzigingen, reparaties, schades, brandstofverbruik en dergelijke komen overzichtelijk per auto op één factuur. “Alle bedrijfsauto’s zijn voorzien van een Track & Trace systeem wat van Kroonenburg ook zelf kan checken. “Het scheelt natuurlijk ook in de kosten; er is een vast bedrag per maand per auto en dat resulteert in een overzichtelijke netto totaalprijs zonder verrassingen.”