Daan Bieleveld
Global Mobility Manager DSM

“De focus in zakelijke mobiliteit lag lange tijd vooral op de zakelijke leaseauto. Inmiddels integreren de verschillende mobiliteitsvormen en kijken we naar het geheel. Voor duurzame of gezonde vervoersalternatieven, zoals het openbaar vervoer of de fiets, bestaat tegenwoordig veel meer aandacht.

Nieuwe concepten zoals private lease en car sharing zijn serieuze alternatieven, en technologieën zoals mobiliteitsbudgetten moeten gaan helpen om al die verschillende smaken op een transparante en flexibele manier in te kunnen zetten. Dat is nodig, want we willen meer bomen, maar ook vooral het bos blijven zien.”

Inzicht in mobiliteit

“Bovengenoemde ontwikkelingen zie ik ook bij DSM terug. Duurzaamheid en flexibiliteit zitten in onze genen, ook met betrekking tot mobiliteit. We voorkomen reizen waar mogelijk, dankzij onder andere telematica en thuiswerken. Via een keuzebeleid houden we rekening met maximale CO2-normen voor onze leaseauto’s en bieden we alternatieven aan zoals OV-kaarten, elektrische deelauto’s en privé lease.

Duurzaamheid en flexibiliteit zitten in onze genen, ook met betrekking tot mobiliteit.

Er is behoefte aan een reisplatform om medewerkers meer inzicht te geven in mobiliteit en het hen makkelijker te maken een duurzamere vervoerskeuze te maken. Daarin staan de verschillende mogelijkheden overzichtelijk naast elkaar, inclusief de consequenties van de keuzes die onze werknemers maken.

DSM faciliteert sinds vorig jaar private lease voor medewerkers. Een aantrekkelijke propositie, omdat het voor veel medewerkers voordelig is om een auto te leasen. Ook positief: ze hebben nu meer inzicht in de gevolgen van vervoerskeuzes en het rijden in groenere, zuinigere en vaak kleinere auto’s dan voorheen. Daarnaast loopt er op dit moment een pilot met elektrische deelauto’s die medewerkers online kunnen reserveren voor ritten van en naar afspraken.

Als we meer de nadruk leggen op het totale mobiliteitsplaatje en de gevolgen van vervoerskeuzes, zowel voor kosten als voor de omgeving, is dat beter voor het milieu en dalen de totale kosten. We kijken wereldwijd naar ons mobiliteitsbeleid en hanteren nu een uniforme aanpak in contracten met leveranciers en ons interne beleid.”

Uitdagingen

“Mobiliteit kent vele uitdagingen. Zo volg ik de discussie over de (werkelijke) uitstoot van bepaalde auto’s met belangstelling en ben ik benieuwd wat die gaat betekenen voor wetgeving. Daarnaast moeten we de balans tussen people, planet en profit goed in de gaten houden. Arbeidsvoorwaarden - zoals een auto van de zaak - moeten aantrekkelijk blijven voor de medewerker, maar botsen soms met profit en planet.

Verder denk ik dat de implementatie van veranderingen, zoals een flexibelere omgang met mobiliteit nog sneller kan. Ook dat is een uitdaging aangezien het aangaan van gedegen, duurzame partnerships, met leveranciers bijvoorbeeld, nu eenmaal tijd kost.

De aanpak van wereldwijde uitdagingen van bijvoorbeeld klimaatsverandering is geen keuze, het is een noodzaak waar we allemaal wat aan moeten doen.

Duurzaamheid centraal

In de toekomst neemt zakelijke mobiliteit een grote vlucht van bezit naar gebruik. De wereld om ons heen verandert snel, ook de manier waarop we kijken naar vervoer en mobiliteit. De aanpak van wereldwijde uitdagingen van bijvoorbeeld klimaatsverandering is geen keuze, het is een noodzaak waar we allemaal wat aan moeten doen. Een modern, eigentijds mobiliteitsbeleid waarin duurzaamheid centraal staat is wat mij betreft één van de routes voorwaarts."