Meindert van Luit is er algemeen directeur en hij vertelt wat de voordelen zijn van het uitbesteden van het wagenparkbeheer. “TenICT is een IT bedrijf met 125 professionals en 100 leaseauto’s. Dat betekent veel leasecontracten en soms hebben nieuwe medewerkers nog een leasecontract lopen waardoor er verschillende leasemaatschappijen in beeld zijn.

Ons bedrijf groeit 20 procent per jaar, dus er is regelmatig een nieuwe auto nodig. Het stoorde me enorm dat elke leasemaatschappij andere afspraken hanteert waardoor offertes vergelijken feitelijk appels met peren vergelijken is. Daarnaast veranderen overheids- en juridische regels en is het moeilijk ‘bij te blijven’.” Luit miste eenduidigheid en overzicht en zocht een professioneel bedrijf dat hem deze zorg uit handen kon nemen.

Tweedelig traject

“Dat is prima gelukt. Bijna een jaar geleden vond ik een aanbieder die een tweedelig traject bood: eerst alles tot op het bot uitzoeken qua contracten en wetten, afstemming en daarna het wagenparkbeheer overnemen. Dat is nu driekwart jaar operationeel en het bevalt uitstekend.” Voor het IT bedrijf zijn er talloze voordelen: de scherpste leasetarieven door offertevergelijking, het wagenpark is in beheer van professionals, controle van leasecontracten en (eind)facturen, informatie over exploitatiekosten en voortdurend advies over mogelijke besparingen, altijd de laatste fiscale ontwikkelingen en een eenduidige en uniforme wagenparkrapportage van alle leaseauto’s.

Voordeel voor medewerkers

Ook de medewerkers hebben baat bij deze constructie. Luit: “Er is veel meer duidelijkheid omdat het wagenparkbeheer nu consistent, consequent en eenduidig is. De wagenparkbeheerder is 40 uur per week beschikbaar waardoor medewerkers sneller respons krijgen. En bij schade en/of technische mankementen krijgen ze begeleiding en hulp. Alle operationele vragen binnen het dagelijks beheer gaan rechtstreeks naar de beheerder.”

Blij met oplossing

Luit is blij met deze ontzorging op wagenparkgebied. “Bij het eerste deel – het uitzoeken en op een rij krijgen van alles – had ik al een heel goed gevoel en de praktijk bewijst dat dit de beste oplossing is voor ons. Minpunten aan deze constructie zie ik niet, ik kan het iedereen aanraden.”